the AXIS of EVIL
THE AXIS OF EVIL is an exhibition of wall paintings in Skånes konstförening, Malmö, Sweden.
The 8 artists in the show all attack the concept of normality from each their own point of view.THE AXIS OF EVIL är en utställning med väggmåleri som härjar sig fram genom Skånes konstförenings utställningsrum.
Konstnärerna som deltar har sina rötter i Köpenhamns och Malmös experimenterande konst- och grafittimiljö. Utställningen är en totalupplevelse där konstverken är gjorda direkt i utställningsrummet.
Målet med THE AXIS OF EVIL är att re-introducera konst med ett kritiskt uttryck.

ARTISTS:
Anne Bennike (DK), Jens August Lindqvist, Bartosz Nalezinski, Tue Lindskow (DK), Robbin Carlzon, Sven Sømod (DK), Adrian Lujak, Jes Brinch

WORLD PREMIERE

DISCOHINGST will play live at the grand opening of THE AXIS OF EVIL at Skånes Konstförening

 

Verkförteckning utställning: axis of evil