21 februari, kl 12.00–14.00
Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö

Är du omkring 15–25 år och intresserad av frågor om tillhörighet, exil, migration och queera erfarenheter? Är du intresserad av berättelser och vill utforska dem genom film och rörlig bild? Då är mitt Seved en plats för dig! Mitt Seved ska vara ett socialt rum för att träffas, diskutera, lära oss av varandra, skapa och dela intressen.

Under våren kommer vi att erbjuda en serie workshoppar där vi ägnar oss åt berättande genom film och rörlig bild. Vi jobbar med film på egen hand och tillsammans med filmskapare. 

Vi drar igång med en brunch där vi informerar mer om projektet och vårens träffar. KOM till brunchen, ät god mat, träffa oss och hör mer om planerna. Är du inte intresserad av film? KOM ÄNDÅ! och hör mer om projektet. Mitt Seved ska vara en öppen plats och under året kommer ni ha möjlighet att påverka innehållet och utforska andra konstuttryck som skrivande, teater och bild. 

Mitt Seved är ett initiativ av Skånes konstförening med syftet att skapa en plattform med träffar för unga och unga vuxna som är intresserade av konst och kultur. Har du frågor, kontakta Mariam, projektledare, på mariam@skaneskonst.se

Alla aktiviteter är gratis. Varmt välkomna!

Skånes konstförenings verksamhet genomförs med stöd av Malmö Stad, Region Skåne, Kulturrådet och ABF. Med stöd av Region Skånes bidrag Ung kraft arbetar vi för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet.