3/5
Stängt

Skånes konstförening håller stängt torsdagen den 3/5 för att medverka under AOOO’s första nätverksträff i Stockholm. Läs mer
om nätverket och nätverksträffen nedan.

Nätverket AOOO bjuder in till ett seminarium om samtida utmaningar för konstnärliga verksamheter. I ett föränderligt politiskt landskap är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?Under nätverkets första träff utforskar vi tillsammans med inbjudna föreläsare samtida hot och utmaningar i en nordisk och europeisk kontext, samt hur offentlig kulturpolitik påverkar konstens utrymme och uttryck. Eftermiddagens föreläsningar är öppna för alla.

Om nätverket Arts Organizations Out of Office – Dealing with Changing Political Landscapes
Nätverket AOOO samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket finna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför. Läs mer om AOOOI nätverket ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in Solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK).