Skånes konstförening söker en ny curator 
Tidsbegränsad anställning, 50% under en tvåårsperiod
Startdatum: 1 januari, 2020
Sista ansökningsdag, 1 augusti, 2019


Om Skånes konstförening 
Skånes konstförening är en plattform och galleri för samtidskonst, pedagogik och andra kulturevenemang med lokaler i stadsdelen Seved i Malmö. Föreningen presenterar olika konstnärliga positioner och kritiska samtal, både genom lokalt förankrade projekt och internationellt utbyte. En av föreningens huvudsakliga syften är att värna om det regionala konstlivet i Skåne. 
Skånes konstförening är en ideell förening som drivs med stöd från Malmö stad, Region Skåne och Kulturrådet. Den leds av en verksamhetsledare som arbetar nära tillsammans med föreningens curator, kommunikatör/koordinator och timanställda. Personalen anställs av föreningens styrelse som tillsammans med verksamhetsledaren har det övergripande ekonomiska och visionära ansvaret för organisationen.

Profil
Curatorn ansvarar under en tvåårsperiod för fyra utställningar per år (totalt åtta stycken under hela förordnandet) med tillhörande program och evenemang. Utöver det curatoriella programmet består Skånes konstförenings verksamhet av stipendieutställningar, pedagogiska aktiviteter och externa arrangemang, som utförs av övriga anställda och styrelserepresentanter. 
Det curatoriella programmet ska utformas efter en specifik curatorisk vision eller undersökning och bör reflektera institutionens övergripande uppdrag. Det ska utgöra ett starkt bidrag till aktuella diskurser inom samtidskonsten (regionala, nationella såväl som internationella) och relatera till aktuella politiska och sociala frågor. 

Arbetsuppgifter och schema
Curatorn har ansvar för research och planering inför utställningarna med tillhörande program, samt dess utförande i samråd med verksamhetsledare och koordinator/kommunikatör. Curatorn leder arbetet under installation av utställningarna i samarbete med övriga anställda.
Curatorn har löpande kontakt med konstnärer för planering av deras deltagande i utställningar. Praktiska moment (t.ex. frakt av konstverk, bokning av resor, försäkringsfrågor), delas mellan samtliga anställda. 
Curatorn producerar relevanta utställningstexter och arbetar i nära dialog med föreningens kommunikatör med text- och bildmaterial för marknadsföring och kommunikation.
Arbetstiderna är flexibla men curatorn förväntas vara närvarande och arbeta med Skånes konstförening som bas. Curatorn deltar i veckovisa personalmöten och närvarar under öppningar och evenemang som är del av det curatoriella programmet. Kvällstider förekommer. 

Kompetenser
God samarbetsförmåga. Förmåga att arbeta med begränsade resurser. Vana att arbete med en budget. Kännedom om finansiering av utställningar och projekt (exempelvis genom att söka medel från offentliga och privata bidragsgivare). Du som söker ska kunna flytande engelska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande. 

Tidigare erfarenheter
Relevant utbildning inom konsthistoria, och kulturvetenskap och/eller högre konstnärlig utbildning. Dokumenterat arbete med curatoriella projekt. Erfarenhet av pedagogiskt och socialt arbete inom konstfältet är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska bestå av:
– Ditt CV som listar dina kompetenser och tidigare arbetslivserfarenheter.
– Ett personligt brev som introducerar din curatoriella vision och de tematiker du är intresserad av att utforska under tvåårsperioden. Du kan också kortfattat beskriva en utställningsidé. Personligt brev max 1000 ord.
– Ett portfolio i pdf-format med genomförda projekt. Portfoliot ska innehålla visuell dokumentation samt ett utdrag från en utställningstext, kritisk essä eller liknande (max 500 ord). Portfolio max fem a4 sidor.

Referenser 
Lämna kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Ansök
Skicka din ansökan via e-mail senast den 1 augusti till: curator@skaneskonst.se