The Invisible Limb, Sarah Browne
The Invisible Limb, Sarah Browne


Lördagen den 28 maj presenterar vi två av konstnärerna som medverkar i
Mens et Manus.

Sarah Browne – perfomance The Speaking Hand  (start ca 16.30, ca 40 minuter)

Peter Kädergård konsert: Danielski & Rittowski (Daniel Wendler och Peter Kädergård) (start ca 18.00, ca 40 minuter)

The Speaking hand. Sarah Browne presenterar en performativ föreläsning som relaterar till filmen The Invisible Limb, som ställs ut i Mens et Manus. Det handlar om taktil kunskap. Det handlar om händer, och om hur den kunskap de besitter –  deras intelligens – tenderar att vara tyst. Genom att ge röst åt andra konstnärer (som Yvonne Rainer, Mierle Laderman Ukeles och Charlotte Posenenske), med hjälp av citat och upprepningar, undersöker performanceföreläsningen det feministiska buktaleriet som en form för kunskapsförmedling.

 

danielski-rittowski-web

Danielski & Rittowski bjuder på en eklektisk ljudresa genom den analoga modulärvärlden. En upptäcksresa där patchkablar med kontroll, volt och triggpulser sammankopplar modulärsystem till maskiner för audiell utforskning. Här skapas klanger och rytmer som får bortglömda muskler att börja rycka.

Sarah Browne är konstnär verksam på Irland. Hennes forskningsbaserade metoder undersöker kunskapens materialitet, så som den framstår genom osynliga maktstrukturer som möter kroppslig erfarenhet. Browne arbetar med video, text, publicering och performance – såväl i som utanför en traditionell konstkontext.
http://www.sarahbrowne.info/

Peter Kädergårds praktik omfattar installation, video och collage. Han är verksam i Helsingborg och i Göteborg. Kädergård arbetar med upplevelser av västerländsk populärkultur; och hur fantasi och identitetsskapande omprövas genom alternativa rekonstruktioner av dito. Hans konst befinner sig ofta på gränsen mellan det icke-fungerande och det fullständiga misslyckandet. Kädergårds collage-baserade metod resulterar inte sällan i kinetiska skulpturer: rörliga, ljudande och mekaniska objekt som tillsammans utgör en surrealistisk bildvärld där low tech blir till high tech och vice versa.

 

Mens et Manus Performance och konsert
Saturday May 28, from 4pm
Free entrance, the bar is open

Saturday May 28th two of the artists participating in Mens et Manus will be performing at Skånes konstförening.

Sarah Browne – perfomance The Speaking Hand  (start ca 4.30pm, ca 40 min)

Peter Kädergård concert: Danielski & Rittowski (Daniel Wendler och Peter Kädergård) (start ca 6pm, ca 40 minuter)

The Speaking hand. Sarah Browne will present a performative lecture referring to her work in the exhibition, The Invisible Limb, and the labour of communicating tactile knowledge. This lecture departs from the premise that hands and the knowledge they possess, the intelligence that they practice, tend to be silent. Giving voice through processes of quotation and repetition (of other artists such as Yvonne Rainer, Mierle Laderman Ukeles and Charlotte Posenenske) the lecture will explore a process of feminist ventriloquism as a form of knowledge transmission.

Danielski & Rittowski invites us to an eclectic sound journey through the analog modular world. A journey of discovery where patch cables, control voltage and triggering pulses interconnects modular systems in an auditory exploration. Danielski & Rittowski creates sounds and rhythms that get forgotten muscles to twitch.

Sarah Browne is an artist based in Ireland. Her research-based practice investigates the materiality of knowledge, attending to the intersection of invisible structures of power with bodily experience. This sculptural practice includes writing, publishing, performance and public projects, encountered both within and outside gallery environments, as well as extensive collaboration.
http://www.sarahbrowne.info/

Peter Kädergård works with mixed media installation, video and collage. He is based in Helsingborg and Gothenburg. Kädergård works with the experiences of Western popular culture; and how imagination can be reconsidered though its reconstruction. Kädergård’s art often lingers between the non-functioning and complete failure. His collage-based method often results in kinetic art: moving, reverberating, mechanical sculptures, which together constitute a surreal imagery, turning low tech into high tech and vice versa.

The Invisible Limb, Sarah Browne
The Invisible Limb, Sarah Browne