Vernissage med öppen workshop fredag 13/4 kl. 17-21
Utställningen är öppen fredag 13 april – söndag 6 maj, 2018

Långsamt har vår subversiva verksamhet* expanderat till en svullen utopisk lervälling som blandad med barr, pokémon och mariekex har sipprat ut i galleriets bar och utställningsrum. Ni välkomnas nu till en era av svulstigare workshops och ändlösa kvällar av meditation över dystopiska texter och profetiska filmer. Unga och gamla, tillsammans minns vi den svunna civilisationen, diskuterar, skulpterar, målar, syr och bygger grunderna för den nya.

Efter katastrofen, runt lägerelden, på Skånes konstförening.

”I en värld i spillror samlas en grupp människor för att skapa ett nytt samhälle. De är en blandad grupp, både vuxna, barn och ungdomar som tillsammans undersöker spillrorna av vår civilisation. Vad är värt att återskapa? Vad kan göras bättre? Vad behöver vi? Kanske framförallt – vad vill vi ha, när vi har chansen att börja om på nytt? Gruppen börjar se vad som går att återanvända, gamla saker granskas och får nytt liv. Det tidigare konsumtionssamhället har efterlämnat ett outtömligt materialförråd, men hur kan det komma till nytta nu? Tillsammans experimenterar de med olika tekniker, de drejar, täljer, hittar nya funktioner för de gamla prylarna som de finner i skräphögarna. De pratar om hur det var förr, hur fungerade infrastrukturen? Hur fick alla vatten? Hur tillverkades alla saker? Hur bodde vi?”

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konstförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

*Gratis öppna konstworkshops för barn och vuxna med ett tusental deltagare sedan 2016

Program

Fredag 13/4 kl. 17-21 Vernissage och öppen workshop med keramik, måleri och kojbygge
Torsdag 19/4 kl. 18-21 Postapokalas – workshop med dräkt och maskbygge
Tisdag 24/4 kl. 18-21 Teckningstisdag
Onsdag 25/4 kl. 18-21 Babels filmklubb
Torsdag 26/4 kl. 18-20 Läsgrupp
Lördag 28/4 kl. 13-16 Postapokalas – workshop med dräkt och maskbygge
Onsdag 2/5 kl. 18-20 Läsgrupp
Lördag 5/5 kl. 18-21 Avslutningspostapokalas – workshop

Alla workshops är gratis, drop in och öppna för barn och vuxna. Läsgruppen kommer att hållas på engelska.

I avsaknaden av arkiv, eller i avsaknaden av minnen, eller om kedjan av muntliga berättelser bryts, blir vårt förflutna en plats av oändliga möjligheter, ordinerade av naturen eller av de nyutvecklade klasstrukturerna i ett postapokalyptiskt samhälle. Människans dystopiska fantasi verkar oändlig, eftersom varje person söker efter spår av sin egen reflektion i de egna arkeologiska skikten och konstruerar, om de är tillåtna, en berättelse, en väg genom historien som endast informeras av den egna personliga längtan, behoven och beteenden.

Låt oss betänka historieskrivningen, som den fortfarande är skriven i världen idag. Vi vet redan att det är skrivet ur ett perspektiv som var – och i stor utsträckning fortfarande är – anpassat för kolonisatörer, av religiösa strukturer, av vita, cis-män i maktposition. Sanningen ligger i betraktarens öga, en fråga om personlig åsikt, och betraktaren får agera arkoner, arkitekter och tolkare av arkiv, när det gäller skriven och undervisad historia.

Arkivmaterial existerar i många olika former: föreställa dig lagringsenheten, en plats med otaliga hyllor där det förflutna är placerat i kartonger, plexiglasbehållare eller andra liknande platser, dovt upplysta, med värme- och fuktkontroll för att bevara papper som är för känsliga för att få solljus på sig. I lagringsenheter blir alla objekt räknade och krypteras med egna serienummer, en egen arkivkod, så att de snabbt kan hämtas.

De enorma digitala servrarna hos internetföretag är en ytterligare form av arkiv, gömda i västvärldens vildmark, på säkra platser, de där ingen någonsin skulle få för sig att attackera, förstöra och radera våra sammanlänkade liv.

… För att kunna ha en postapokalyptisk samtid, som är idén bakom Babels Rehab, måste det finnas flera faktorer:

  1. Ett förflutet – lättare att föreställa sig som dystopi.
  2. En apokalypsliknande händelse – en stor Boum, Badaboum, för att uttrycka den i Leeloo de Sebats odödliga ord från filmen Femte Elementet, som raderade (nästan) alla arkiv och dominerande berättelser i historien.
  3. Överlevare från ett flertal arter, för att upprätthålla tillräckligt ekologisk balans för liv ska kunna fortsätta.

En av de möjliga berättelserna om Babels Rehab är en postapokalyptisk plats dit människor kan komma att lära sig, glömma bort och komma ihåg, efter att alla arkiv och alla minnen om katastrofen gått förlorade. En  sorts arkadisk plats där överlevnad möjliggörs, där klasstrukturer, även om de existerar inte är lika smärtsamt påtvingade, dit alla har tillgång och välkomnas att frossa i högar av kvistar och berg av lera, i de slumpmässiga resterna av förlorade civilisationer.

All our pasts and futures  presenterar Babels Rehab som en dubbel närvaro: en mötesplats och ett rum för minnen som gått förlorade, för en längtan efter att minnas det som var förut. Utställningen är därför uppdelad mellan ett möjligt förflutet och en framtid under konstruktion. Installationen The Dystopian Past målar upp en bild av ett av de många förlorade förflutna som skulle kunna vara förutsättningen för Babels nuvarande tillstånd. Den berättar historien om en ängel – den obligatoriska ängeln av apokalypsen – som i behov av ett förflutet startar en minutiös arkeologisk undersökning av i lagren av förlorade civilisationer och, från bitar som grävs ut, gör upp en helt egen, om vad som kan ha orsakat världens undergång.

Men ängelns berättelse är inte på något sätt den enda möjliga. I motsats till historiens hegemoniska berättelser som vi känner till dem och lever dem idag, bjuder vi in ​​besökaren att skapa egna vägar, skriva och komponera sina egna versioner av vad som kan ha varit före katastrofen, före Babels Rehab och utforska möjligheterna av ett oskrivet förflutet som gått förlorat i det gemensamma minnet.

Till denna berättelse finns många fragment av texter att upptäcka i utställningen – för besökaren att läsa, överväga, ignorera, omkonfigurera, fortsätta eller upphöja. Valet är besökarens. Var bara uppmärksam på:

  1. Om det förflutna är lättare att föreställa sig som dystopi, vem är då skaparna av dessa dystopier?
  2. Vad och/eller vem skapade Big Boum och vad och/eller vem raderades av någon större eller mindre Boum i hela mänsklighetens historia?
  3. Om något dystopiskt scenario predikar samma oändliga orättvisa lektion – den starkastes överlevnad – vem får överleva i din egen berättelse?

Feministiska dystopier: Läsgrupp

Published in 1937, twelve years before Orwell’s 1984, this novel projects a totally male-controlled fascist world that has eliminated women as we know them. They are breeders, kept as cattle, while men in this post-Hitlerian world are embittered automatons, fearful of all feelings, having abolished all history, education, creativity, books, and art. Not even the memory of culture remains. The plot centers on a ”misfit” who asks, as readers must, ”How could this have happenned?” Ann J. Lane calls the novel a ”brilliant, chilling dystopia.” ”This is a powerful, haunting vision of the inner and outer worlds of male violence.”-Blanche Wiesen Cook.

För att delta i läsgruppen, skicka ett meddelande till Skånes Konstförenings e-postadress info@skaneskonst.se med rubriken ”Reading Group”. Då kommer du att få tillgång till textmaterialet tillsammans med annan användbar information, små övningar och så vidare. För mer information om läsgruppen gå in på http://utv.skaneskonst.se/feministiska-dystopier-lasgrupp/

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.