Published in 1937, twelve years before Orwell’s 1984, this novel projects a totally male-controlled fascist world that has eliminated women as we know them. They are breeders, kept as cattle, while men in this post-Hitlerian world are embittered automatons, fearful of all feelings, having abolished all history, education, creativity, books, and art. Not even the memory of culture remains. The plot centers on a ”misfit” who asks, as readers must, ”How could this have happenned?” Ann J. Lane calls the novel a ”brilliant, chilling dystopia.” ”This is a powerful, haunting vision of the inner and outer worlds of male violence.”-Blanche Wiesen Cook.

Feministiska dystopier Läsgrupp

Läsgrupp, torsdag 26/4 18:00-20:00
Läsgrupp, onsdag 2/5 18:00-20:00

Många älskar en god, dystopisk roman, att läsa den kan mata vår oro, avgöra vår rädsla eller bara göra oss medvetna om att någon av dagens dystopiska möjligheter, kända eller okända, kan manifestera sig i IRL, korsa tröskeln från fiktion till någons verklighet.

Under utställningen All our pasts and futures kommer vi att ha två träffar, som båda utgår från det futuristiska romanen Swastika Night, som först publicerades 1937 av författaren Katharine Burdekin under pseudonymen Murray Constantine. Den är skriven några år före andra världskrigets början där  den klassiska och hopplösa dystopin i Swastika Night beskriver en värld, 700 år framåt i framtiden, där alla spår av historia och minnen är borttagna av den nya krigsreligionen Nazi God the Thunderer och kvinnans roll är reducerad till en reproduktiva funktion.

Under varje träff kommer vi att inkludera olika interaktiva element – till exempel ordpussel, spel och fyll i ämnesövningarna. Textmaterialet, såväl som träffarna själva, kommer att hållas på engelska. Var vänlig läs materialet innan träffarna.

För att delta i läsgruppen skicka ett mail till info@skaneskonst.se med rubriken ”Reading Group”. Då kommer du att få tillgång till textmaterialet tillsammans med annan användbar information, små övningar och så vidare.

Varje person, genom summan av sina levda och föreställda upplevelser, läser och tolkar dystopier annorlunda. Vi välkomnar alla som redan är intresserade av eller vill upptäcka dystopiska texter, feministisk och queer science fiction och de politiska referenser till samtiden som görs.

Under året kommer det finnas möjlighet att fortsätta att träffas, upptäcka och läsa alster genom läsgruppen av många andra författare, så som Octavia E. Butler, Louise Erdrich, Margaret Atwood, Nicola Griffith, Nnedi Okorafor eller James Tiptree Jr, etc.

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.