26/11 – 17/12 2011

Höstsalong 2011

Skånes konstförenings HÖSTSALONG 2011
är en inkluderande tillställning. Alla som sökte har fått erbjudande om att delta. Juryn har valt de verk de gillar bäst i varje ansökan.
Mer än 140 konstnärer deltar i årets salong med över 150 konstverk. Utställningen spänner över alla genrer, från teckning, måleri och skulptur till performance och installationer.

Kirsti Øibakken Pedersens installation ”Come play with me” är igång på söndagar mellan 13.30-15.00. Välkomna !


15/10 – 13/11 2011

ELLEN HYLLEMOSE (DK) och SPEKTROGRAFI

I utställningen ”Lim mellan landskap” skapar Ellen Hyllemosesegensinniga och fantasieggande skulpturer och objekt ett eget landskap av form, färg och ytor.

Ellen Hyllemose är född 1968 och utexaminerades från Det Kgl. Danske Kunstakademi 1995. Hon har ställt ut bl.a på Esbjerg Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Galerie Nord i Berlin och nu senast på Overgaden i Köpenhamn. Hyllemose har utfört flera utsmyckningsuppdrag. Hon bor i Köpenhamn.

”Spektrografi” är Skånes konstförenings medverkan i Grrrafik2011 – en regionomfattande satsning på den tryckta bilden. Vi vill med utställningen ”Spektrografi” visa hur de moderna digitala teknikernas temporära tillstånd och snabba resultat kombinerat med interaktivitet, kan komplettera en mer än 700-årig tradition. Träsnitt, kopparstick och andra traditionella tekniker får här stryka på foten för digital ljud- och bildbehandling, projektioner, och utskrifter av kontorsskrivare.

På utställningen ”Spektrografi” visas grafiska utskrifter och video-projektioner (med ljud) som deltagarna i Spektrografisk workshop tillsammans med Fredrik Olofsson producerat.
Deltagande konstnärer / Olof Broström, Elin Brynås, Jan Cardell, Timo Engelhardt, Andreas Kurtsson, Per Larsson, Fredrik Olofsson  

Fredrik Olofsson har under flera år verkat som en apostel för SuperCollider. Han har hållit i otaliga workshop runt om i världen, undervisat och är med och utvecklar programmeringsspråket. Han är kompositör, performancekonstnär, programmerare, i febr 2009 uppförde han sin performance RedUniform på Skånes konstförening.

www.skaneskonst.se/mediamassage


2/9 – 2/10 2011

Sisyfos Minigolfklubb

Skånes konstförening presenterar stolt galna, jättelika minigolfbanor av det norska konstnärskollektivet Sisyfos minigolfklubb. Välkomna att prova själv, helt gratis och nästan helt omöjligt.

Myten om Sisyfos, som bestraffas med att för alltid rulla en sten uppför ett berg bara för att genast se den rulla ner för andra sidan, är i allra högsta grad levande i gallerirummet. Banorna som snirklar sig fram kan vid första anblick verka skrattretande men visar sig snabbt vara nästan omöjliga. De växer upp ur golvet, snirklar sig över väggarna och blir till labyrinter, spretande byggställningar och surrealistiska skulpturer. Skapade av allt från bildäck, strykbrädor och skateboards till stolar, bord, plast och tyg tänjer de också på vår syn på konsten. Mötet med dem sker genom aktionen och inte som brukligt genom blicken. Här blir  betraktaren en deltagare som går i närkamp med verket.

Som delar i ett kollektiv blir det individuella skapandet oviktigt och omfamnas istället av gruppens slutgiltiga uttryck. Detta är konst som trotsar det ouppnåeliga, oåtkomliga konstverket som det är förbjudet att röra. Ett drag av galenskap letar sig fram mellan banorna, men även en stark känsla av kreativitet, obändig skaparlusta och ovilja att sätta gränser och se begränsningar. Sisyfos minigolfklubb skapar ett utställningsrum som vibrerar av energi och som ger ny näring till konsten.

Medverkande konstnärer: Henrik M Jahnsen, Jan Skomakerstuen, Ruben Aass Arvesen, Anders Moss, Ben Ottar Johansen, Hans E. Thorsen, Espen Henningsen.


19/8 – 22/8 2011

HANNA LJUNGH och BJÖRN KARLSSON

Konstnärerna Hanna Ljungh och Björn Karlsson är en del av Ful space – en iscensättning av Ful nummer 3-4, 2011 på Malmöfestivalen. I samarbete med Skånes konstförening presenterar de i vårt galleri Det inkontinenta som består av byggandet av en fördämning, Bygga barriär/Building barriage. På ett stillsamt men ihärdigt sätt kommer fördämningen att läcka i galleriets lokaler.

Platsspecifika interventioner kommer även att göras i Malmö stads fontäner. Med små ingrepp kommer dessa att läcka under en kort tid.

Redovisning av arbetsprocessen med projektet Det inkontinenta avslutas med en filmvisning på Malmöfestivalen, söndag 21/8 kl. 22:00.

Hanna Ljungh är konstnär och arbetar med video, foto och installationer. Ljungs konstnärskap fokuserar på bilden av naturen som en slags sista utpost där maktstrukturer, ideal och bilden av civilisationen speglas tillbaka på oss själva.

Björn Karlsson är konstnär och arbetar med skulptur, text och installationer. I sitt konstnärskap intresserar sig Karlsson för poetisk, politisk och teatral skulptur. Karlsson bor och är verksam i Stockholm.

www.hannaljungh.com
www.bjornkarlsson.com
www.tidskriftenful.se


27/5 – 23/6 2011

ALEKSANDRA KUCHARSKA ”Som om du fanns” // UTAN TITEL (video)

ALEKSANDRA KUCHARSKA ”Som om du fanns”

Separatutställning av den Malmöbaserade konstnären Aleksandra Kucharska i föreningens gallerirum.

Kucharskas konstnärskap kännetecknas av frågor kring längtan och existens, tillhörighet och utanförskap. I sina verk undersöker hon vad som formar och definierar en människas identitet och vad som gör en plats till ett hem. Utgångspunkten ligger ofta på förnimmelser och minnesbilder ur hennes eget liv, men i sina verk skapar Kucharska nya berättelser av allmängiltig karaktär som ledsagar oss fram till de mest existentiella frågor.

Så här skriver Amanda Nordgren om utställningen;

”Att kliva in i utställningen ”Som om du fanns” är som att komma in i en foajé på ett höghuskomplex där de boendes postfack radar upp sig. Varje litet fack representerar en box i byggnaden som huserar en människa. På varje postfack finns ett nummer tillhörande individer i denna koloni på höjden, och systematiskt avslöjar numren vilken box som tillhör vem.
I sitt konstnärskap undersöker Aleksandra Kucharska vad det är som gör en plats till ett hem, och vad det är som får oss att känna oss hemma. I utställningen på Skånes Konstförening bjuds betraktaren hem till det höghus i en polsk förort där Aleksandra Kucharska växte upp. Som liten iakttog hon hur brevbäraren delade ut post i hennes byggnad. Hon såg brevbäraren öppna fack efter fack med sina nycklar och med ett barns ögon såg hon hur han förvandlades till en elak fängelsevakt som med dessa nycklar öppnade dörrar till små celler. Aleksandra Kucharskas brevlådor blir som höghus i miniatyr, likt den förminskade värld hon visade på galleri Pictura 2008, i utställningen ”Varje hem har sin egen doft, men hennes var det något speciellt med”. Det lekfulla uttryck Kucharska använde sig av på Pictura har i ”Som om du fanns” hårdnat, och stämningen liknar mer den underliggande melankolin i hennes examensutställning ”Jag drömmer om mitt gamla hus del II”.  Melankolin tar fysisk form i den gråa färg som är genomgående i utställningen.”

 

Kucharska är född 1981 i Gdansk i Polen och är utbildat på Konsthögskolan i Malmö var hon utexaminerades 2007. Sedan dess har hon ställt ut vid en rad gallerier och konsthallar, blant annat på Pumphusets Konsthall i Landskrona, Galleri Mors Mössa i Göteborg, Ystad Konstmuseum och Vestfossen Kunstlaboratorium i norska Vestfossen. Hon har de senaste åren mottagit flera större stipendier och är offentligt reprecenterad.

www.aleksandrakucharska.com

 

UTAN TITEL (video)

”Utställningens titel: Utan titel (video) syftar på att det är en videoutställning utan något uttalat tema, utan ett förutbestämt tolkningsperspektiv. Däremot är det en utställning där verk får mötas och krocka med varandra och på så sätt formas nya läsningar av verken, och en unik möjlighet för publiken att möta ett stort antal spännande och varierande konstnärskap från olika konstscener.”
Per Brunskog, utställningskurator

Medverkande konstnärer:
Sonja Lillebæk Christensen, Pilvi Takala, Jacob Taekker, Eiríkur Örn Norðdahl, Debbora Elgholm, Alessandra Bergamasch, Jan Hakon Erichsen, Maria Lusitano, Morten Dysgaard, Kaia Hugin, Morgan Schagerberg, Petter Ballo, Mette Hansen, Cao Guimarães & O Grivo, Henrik Lund Jørgensen och Shirin Sabahi.

Deltagande konstnärer och program hittar du genom att klicka här!

 

Visning av utställningarna;
onsdag 1/6 kl 15.00 och lördag 18/6 kl 15.00.
Ingen föranmälan krävs. Välkomna!


15/4 – 15/5 2011

MARJA-LEENA SILLANPÄÄ // JULIAN STALBOHM

MARJA-LEENA SILLANPÄÄ ”En evighet med sorgkant”
performance på vernissagen 15/4 kl 19.00

”En evighet med sorgkant” förhåller sig till platsen. Den är en parallellutställning till ”Dödgrävaren lokaliserar de döda” på Uppsala teatergalleri, som i sin tur förhåller sig till just den platsen.

Med evighet menas oftast en oändlig tidsrymd, som en beskrivning av en tidlös tillvaro, utanför tid och rum. Odödlighet är ett stadium av oändlig existens där livet aldrig upphör. Återfödelse innebär att själen flyttar till ett annat levande väsen efter döden. Återvinning är ett tillvaratagande av material när det gäller att behandla avfall, som i Marja-leena Sillanpääs fall har djupt personliga underströmmar i en evighet med sorgkant.

Marja-leena Sillanpää ställer ut i vårt stora scenrum.

JULIAN STALBOHM ”Teufelsdutzend”
artist-talk onsdagen den 27/4 kl 18.00

I utställningen ”Teufeldsdutzend” (djävulsdussin eller tretton) tar Julian Stalbohm fasta på välkända symboler och former för att gå till botten med deras betydelse och funktion.

Han betraktar riten kring blomsterbuketten. Går så långt tillbaka som till antiken och de uppsatta ämbetsmännens ”fasces” (kvistbuketter med en yxa i), en maktsymbol tillika statusmarkör. Stalbohm betraktar den enligt honom komiska ritualen att överlämna blommor till en konstnär på dennas vernissage. Är det för att fira konstverkets födelse? Eller är det en bekräftelse på konstnärens status?

Julian Stalbohm vrider och väder på detaljer. Hans buketter, där blomknopparna skurits bort för att efterlikna fasces, går från symbol till dekoration. Den historiska innebörden tänjs ut och de transformeras till något närvarande.

Tidigare i år kunde Stalbohm ses på Lunds konsthalls utställning ”Escape”. Utställningen i Skånes konstförenings galleri är hans första separatutställning i Malmö efter avslutade studier.

– – –

Visningar den 28:e april och den 14:e maj kl. 15.00
Gratis, ingen föranmälan krävs.


4/3 – 3/4 2011

Fotografi i Fokus 2011

Under ”Fotografi i Fokus,  fotobiennalen i Skåne 2011” presenterar vi en större grupputställning som lyfter fram fotografi i det utvidgade fältet och visar olika former för kamerabaserad konst eller verk med referenser till fotografi. Utställningen, som kommer ta både vårt galleri och stora scenrum i anspråk, visar film, video, installation, objekt, textbaserade verk samt även klassiskt tvådimensionellt fotografi.

Nadja Bournonville (SE), Andreas Johansson (SE), Mikko Kuorinki (FI), Mårten Lange (SE), Daliborka Obradovic (IN), Shirin Sabahi (IR) John Skoog (SE) och Anna Wignell (SE).

 

Fotografiet som media är lika skiftande och oförutsägbart som ögat bakom linsen. Fotografi kan vara att ta in allt eller att fokusera på detaljer. Det kan vara att spränga mediets gränser eller att söka efter dess beståndsdelar. Utställningen på Skånes konstförening fokuserar inte på den objektiva, yttre sanningen utan på minnet, på historien, på möjligheten att skapa nya bilder. Undersökningen av mediet leder konstnären inåt. Sökandet efter bilden blir sökandet efter något djupare, efter barndom, efter minnen, efter tingens essens, efter upplösning.

Anna Wignell dekonstruerar vår uppfattning om fotomediet och visar en realtidsinstallation presenterad i pixlar och formationer. Verket ”Sorting” avbildar rummet på ett systematiskt sätt. Sorterade i färgskala skapar pixlarna på skärmen en konkret men samtidigt ogreppbar bild av vår verklighet. Wignell leker med våra tankar om det avbildande fotomediet och abstraherar verkligheten till en mystisk dekonstruktion. I ”Landmark” går Mårten Lange på djupet med sakernas inneboende betydelser. Hans sökande efter deras ”tingslighet” resulterar i detaljerade, närgångna fotografier av till synes vardagliga saker. Det är en undersökning av platsernas och sakernas varande. Med en brottsplatsfotografs nitiska blick fyller Lange de osedda platserna med innehåll.

Andreas Johansson bygger i sina modeller och collage upp fiktiva världar. Hans icke-platser är noggrant utmejslade och sammanfogade ur flertalet fotografier. Dessa historielösa platser besitter drömmens magiska möjligheter. Mitt mellan fotografiets avbildande och skapandets frihet finner vi Johanssons världar. Platser så lika vår vardagliga miljö och ändå helt utan koppling till verkligheten att vi tappar fotfästet i dem. I sin collageuppbyggnad flyter John Skoogs bilder in och ut ur varandra och skapar nya mönster. Skoog presenterar alla bilder som togs för lokaltidningen Qvidinge Allehanda på 70-talet. Det finns en absurditet och en intimitet i bilderna och Skoog befäster i dem en relevans och en vikt av det oförstörda. Det är bilder tagna med hjärtat snarare än med ögat. Utanför Qvidinge blir Skoogs bilder komiska kuriositeter. På rätt plats laddas de med minnen, historier och betydelser.

Nadja Bournonville skapar i sina fotografier historier. Bournonvilles fotografier är små historier laddade med en absurditet och en omöjlighet. De är en balansakt där konstnären försöker förstå och visualisera sina idéer. Resultatet är små, välformulerade historier fyllda av en absurditet och en befriande overklighet. Även Daliborka Obradovics konstnärskap präglas är av ett samlande av minnen och av tolkningen av dessa. Verken bär spår av tidigare liv. Men trots att Obradovic lägger vikt vid historian, minnet och tiden använder hon inte kameran för att registrera. Istället blir hennes bilder en tolkning av det skedda, en subjektiv upplevelse fångad av en objektiv betraktare.  I ”Present Participle” av Shirin Sabahi visas en värld som inte längre finns. Tre filmer från 30- och 40-talen rullar på skärmen. Filmernas betydelse har skiftat form. Deras värde har förändrats och Sabhais intresse för historien har lyft fram dem att betraktas som nästan frikopplade från den verklighet de en gång återgav. I ett filmiskt limbo rör sig människorna på duken, fast i avbilden.

Mikko Kuorinkis texter representerar alla ögonblick han skulle vilja fånga på film eller video, men inte kunnat. Hans ”Vision # 4” är en drömlik beskrivning av ett ögonblick. Det kan vara en händelse på gatan eller en minnesbild. Hans texter beskriver något konstnären själv sett eller erfarit. Kuorinkis texter är fotografier ännu inte tagna.

 

Mer om konstnärerna:
Nadja Bournonville (f.1983) är utbildat på Glasgow School of Art med en BA i fotografi, och studerar nu på Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig. Hon har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, och har visats på ett antal gallerier och museum från Glasgow och Los Angeles till Hasselblad Center i Göteborg. Bournonville bor och arbetar i Berlin.
www.nadjabournonville.seAndreas Johansson (f. 1977) är utbildat på Malmö Konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har ställt ut separat i Stockholm och Köpenhamn, och på grupputställningar på bl.a. Kalmar konstmuseum, Kunstverien Hannover samt fotofestivalen i Arles, Frankrike och är representerad bland annat på Malmö Konstmuseum. Johansson bor och arbetar i Malmö.
www.andreasjohansson.bloggsida.se

Mikko Kuorinki (f. 1977) är utbildad vid Konstakademin i Åbo och Universitetet i Helsinki varifrån han utexaminerades 2008. Han har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, båda nationella och internationella. I höst deltog han i den vandrande grupputställningen The Weather Forcast som bl.a. visades på Pictura i Lund och på Overgaden i Köpenhamn, och han visades nyligen på Skånes konstförening tillsammans med Essi Kausalainen. Kuorinki bor och arbetar i Helsinki.
www.kuorinki.com

Mårten Lange (f. 1984) är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och vid University for the Creative Arts, Farnham, i England. Han har visats på ett stort antal internationella gallerier och museum, bland annat på Flach-Thulin i Stockholm, Fotogalleriet i Oslo och Right Angle Studios i Melbourne, och är representerad i Hasselbladsamlingen. Han har även gett ur flera böcker, bland dem ”Anomalies” från 2009. Lange bor och arbetar i London.
www.martenlange.com

Daliborka Obradovic (f. 1978) är utbildad på Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris, och har även studerat filosofi vid Karlstad universitet. Hon har tidigare visat fotografiska verk på ett flertal gallerier i Paris och är för närvarande aktuell i en utställning på Abadi Art Space i New Delhi. Utställningen hos oss är hennes första i Sverige. Obradovic bor och arbetar i New Delhi, Indien.

Shirin Sabahi (f. 1984) har studerat design och fotografi på universitet i Teheran innan sina studier på Malmö konsthögskola varifrån hon utexaminerades 2009. Sabahi har visat sina verk internationellt och nationellt, bla på Århus Kunstbygning, Konsthall C, Iran Photo Museum, och på Biennialen i Porto Alegre i Brasilien. Sabahi bor och arbetar i Malmö.
www.shirinsabahi.com

John Skoog (f. 1985) har studerat vid Fotohögskolan i Göteborg och avslutar i år sin utbildning vid Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule i Frankfurt am Main. Skoog har flera utställningar bakom sig, och är under våren bland annat aktuell i grupputställningen Surreale Dinge på Schirn Kunsthalle. Skoog bor och arbetar i Frankfurt am Main.

Anna Wignell (f. 1974) är utbildad vid Konsthögskolan Valand och utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan 2006. De senaste åren har hon medverkat i ett flertal utställningar nationellt och internationellt; bland dem InterAccess i Toronto, Bonniers Konsthall i Stockholm och Video-Salon 3 Sarajevo, BIH. Wignell tilldelades nyligen Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. Wignell bor och arbetar i Stockholm och Göteborg.
www.annawignell.com

För mer information om Fotografi i Fokus: www.fotografi-i-fokus.com

Välkommen på vernissage fredag 4 mars kl 17-21!
Visning av utställningen; torsdag 10/3 kl 15.00 samt lördag 19/3 kl 14.00


21/1 – 20/2 2011

MIKKO KUORINKI och ESSI KAUSALAINEN ”Tender Nerves”

Skånes konstförening inleder utställningsåret 2011 med att visa det finska paret Essi Kausalainen och Mikko Kuorinki. Deras utställning ”Tender Nerves” består av videoverk, installationer, teckningar, fotografier och performances. Genom dessa olika media följer konstnärerna den existentiella erfarenheten. Utställningen är full av levandets rörelser; rörelsen skapad av vårt nervsystem, andningen, cirkulationen – rörelsen av att vara en levande varelse. 
I sitt utövande utforskar Kuorinki och Kausalainen varandet: vad betyder det att vara en levande varelse i denna värld full av andra levande varelser? Kausalainen närmar sig dessa teman genom den fysiska erfarenheten, genom kroppen, medan Kuorinki är mer intresserad av språket och de koncept vi använder oss av för att kommunicera våra erfarenheter.

Kuorinki arbetar med ett minimalistiskt, högst personligt uttryck. Han är intresserad av de olika sätt varpå vi konstruerar och förstår vår egen existens. I sitt konstnärskap skapar han bilder och situationer vilka återskapar verkligheten på ett ibland obehagligt, ibland magiskt, vis. Genom att byta ut enstaka fenomen bildar Kuorinkis verk specifika observationer av världen omkring oss och vår egen varelse.

Kausalainen är intresserad av de levande tingen, i växter och kroppar – de olika formerna av varande. Hon utforskar rörelsen av liv i dessa varelser mellan dem. I videoinstallationen Wind Suite uppträder hon tillsammans med vind och i sin liveperformance med kål och rosenvatten, och varsamt manifesterar Kausalainen vikten av en respektfull dialog mellan allt levande.
Mikko Kuorinki är född 1977 och är utbildad vid Konstakademin i Åbo och Universitetet i Helsingfors varifrån han utexaminerades 2008. Han har en lång rad separat- och grupputställningar bakom sig, båda nationella och internationella och deltog nyligen i den vandrande grupp- utställningen The Weather Forcast som bl.a. visades på Pictura i Lund och på Overgaden i Köpenhamn.

Essi Kausalainen är född 1979 och är utbildad inom teori- och performancekonst vid Konstakademin i Åbo och Teaterhögskolan i Helsingfors varifrån hon utexaminerades 2007. Hon har en lång rad uppträden, separat- och grupputställningar bakom sig, bl.a. på Grimmuseum i Berlin och vid performancefestivaler i Brasilien och Kina.

Utställningen hos oss är Kuorinki och Kausalainens första tillsammans.

www.kuorinki.com
www.essikausalainen.com

Live performance fredag 21/1 kl 20 och söndag 23/1 13-16.