26/11 – 8/1 2011

JONAS LIVERÖD ”Farväl till Skampålen & Monumentet (tack Paul Thek)”

Då mycket av Jonas Liveröds arbete gick förlorat kort tid innan vernissagen fick utställningen en ny vändning. Dynamisk osäkerhet, risken att misslyckas och energierna som uppstår ur detta har alltid fascinerat Liveröd.

Hans upplösta skulpturer och maniskt detaljerade teckningar kommer att förvandla scenrummet till en intensiv exorcism. Ett brinnande intresse för kuriosa – som ju betyder just opassande – händelser, saker och platser som inte riktigt stämmer överens med det familjära får plats. Obekvämt eller inte ingår målmedvetna kulter, tveksamma monument, lustmord, borderline arkitektur, pilgrimsresor, felplacerad konsthistoria, maniska samlare, fejkad folklore, Unheimliche teori, fultjack och modernistiska experiment.

Skampålen & Monumentet är en hyllning till den amerikanske konstnären Paul Thek och hans korta liv och hejdlösa arbete, och fick Jonas att bestämma sig för att genomföra denna utställning trots allt. Efter år av utställningar och projekt runt om i värden återvänder Jonas Liveröd för sin första omfattande soloutställning på hemmaplan.

 

Jonas Liveröd (f. 1974) är utbildad på Konstakademin i Enschede, Holland, där han utexaminerades 1999. Han har en lång rad nationella och internationella separat- och grupputställningar bakom sig, samt residencys, undervisning och curatorisk verksamhet. Efter åtskilliga projekt runt om i värden blir utställningen hos oss Liveröds första omfattande soloutställning på hemmaplan på flera år.

www.jonasliverod.com 


26/11 – 8/1 2011

MATTIAS NORDÈUS OCH ANDREAS GLAD

Mattias Nordéus och Andreas Glad möttes redan vid skateboardrampen under gymnasietiden i den gemensamma barndomsstaden Linköping. Efter konsthögskolestudier på olika håll är de numera ateljégrannar i Malmö.

Andreas Glads färgstarka målningar visar folktomma och övergivna rum med spår av mänsklig aktivitet. I tomheten finns något kvarlämnat, något nytt tar form. Konstruktionen och dekonstruktionen är väsentlig i Glads verk. I Mattias Nordéus skulpturer, målningar och teckningar syns personer framställda som om de steg rakt ut från ett datorspel. Utgångspunkt är den tredimensionella, konstrueradevärlden.

Gemensamt för bådas konstnärskap är intresset för konstruerade, kulissliknande bildvärldar. De arbetar med ett pedantiskt utfört måleri som spelar mellan det tre- och tvådimensionella. Deras gemensamma utställning på Skånes konstförening blir en resa i gränslandet mellan dessa två bildvärldar.

 

Andreas Glad (f. 1976) är utbildad på Kunstakademiet i Oslo och Kunsthøgskolen i Bergen där han utexaminerades 2007. Han har flera utställningar runt om i Norden bakom sig, men detta är hans första större utställning i Sverige.

Mattias Nordéus (f. 1978) är utbildad på Malmö Konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har tidigare deltagit på en rad olika utställningar runt om i Sverige och även visats på flera internationella konstmässor.


30/10 – 20/11 2010

Jurybedömd Höstsalong

Under en stor del av 1900-talet var Skånes Konstförenings höstsalong en av årets regionala konsthändelser. I år återupptar vi denna salong!

Salongen kommer visa alla konstnärliga uttryck; måleri, teckning, grafik, fotgrafi, video, textil, skulptur, installation och audiovisuella verk. Alla konstnärer med anknytning till Skåne, födda 1992 eller tidigare, har varit välkomna att söka.

2010 års höstsalongsjury har bestått av:
Ýrr Jónasdóttir, museichef på Ystads konstmuseum, Johanna Rosenqvist, doktor i konstvetenskap, Gittan Jönsson, konstnär, Anna Sandberg, konstvetare och vice ordförande i Skånes konstförening och Marthe Aune Eriksen konstnär och intendent på Skånes konstförening

Deltagande konstnärer under årets höstsalong är:
Johnny Andersson, Ingrid Andersson, Sara Andreasson, Daniel Peder Askeland, Saga Bitkover-Norman, Görel Collin, Robert Czysty, Karl Gustaf Dahlgren, Gabriella Dahlman, Mattias Eliasson, Patrik Gyllander, Arnold Hagström, Jenny Hargne, Evelina Hartwig och Marie-France Hartwig, Elin Kristine Johansson, Stig Johansson, Sven-Ingvar Johansson, Tuva Johansson, Katarina Johansson, Helena Johansson, Håkan Jonson, Marie Josephson, Annika Jägfeldt, Hanne Jönsson, Jan-Åke Kristoffersson, Andreas Kurtsson, Fabian Lundmark, Åsa Melin, Peter Mohall, Karin Nilsson, Annelie Nilsson, Per-Olof Nilsson, Andreas Nilsson, Jenny Nordquist, Stig Espe Olson, Evelina Rasmussen-Taengh, Kerstin Rosengren, Sannah Salameh, Dani Slipicevic, Agneta Sofiadotter, Pall Solnes, John Ström, Isabel Theselius, Eskil Thomsen, Bella J Tinghammar, Line Toftsö, Silvia Wieser, Kent Wisti, Jeanette Öberg, Lise Österlind och Carin Person Åström

Varmt välkommen till vernissage lördagen den 30 oktober kl 12-16

 

 


24/9 – 23/10 2010

Christian Falsnaes ”There and Back”

Äventyret kallar. En vis mästare. Magiska vapen. Okänt land. Vänner och fiender. Segra. Finn skatten. Vinn prinsessan. Återuppstå.

Christian Falsnaes gör upp med hur hjältemyten påverkar vår tolkning av berättelser, maskulin identitet och historia. I sin performance med referenser till datorspel och grekisk mytologi genomför Christian Falsnaes och publiken tillsammans en rad självpåtagna utmaningar.

There and Back blir scenen en studio, komplett med kulisser och kamerateam för inspelningen av en skruvad TV-show. Publiken leds av Hjältens (Christian Falsnaes) på en resa genom alltmer långsökta scener där de tilldelas olika uppgifter och tillsammans genomför inspelningen. Den färdiga inspelningen visas sedan i utställningen med de kvarlämnade kulisserna.

Falsnaes är född 1980 i Danmark och utbildat på filosofiska fakulteten på Köpenhamns Universitet och på konstakademin i Wien var han utexaminerades 2009. Han har en lång rad utställningar och performance uppträdanden bakom sig båda i Danmark och internationellt. Falsnaes är bosatt i Wien, men är verksam i hela Europa.

Läs intervju i Kopenhagen.dk här!
www.falsnaes.com

Utställningen är genomförd med stöd från Statens Kunstråds Billedkunstudvalg  och bm:ukk

 


24/9 – 23/10 2010

Matteo Rosa ”Mergere”

 

I spelet mellan form och formlöshet, flyktigheten och det tidlösa, befinner sig Matteo Rosas konstnärskap. Han arbetar ofta platsspecifikt och i flera olika media, så som video, teckning, fotografi och installationer. Ofta finns något ogripbart och något svårdefinierat i Rosas verk. En fascination för minne och dess förgänglighet genomsyrar hans verk. Något upplöses, ändrar form eller har redan bytt skepnad.

I utställningen på Skånes konstförening kommer Matteo Rosa delvis att direkt använda sig av gallerirummet för att skapa en temporär platsspecifik installation. Verket utforskar olika aspekter av perceptuell verklighet och reflekterar samman-kopplingen och den efemära naturen av saker så väl som vår längtan efter gränslöshet och beständighet. Titeln ”Mergere” är en latinsk term som betyder ”att doppa, sänka ner” och från den kommer det engelska uttrycket ”to immerse oneself” (att fördjupa sig).


20/8 – 18/9 2010

De Service Garage ”Derivation”

”DERIVATION”

De Service Garage är en vision förverkligad.

2007 slogs portarna upp till 475 m2 utställningsyta,  tolv ateljéer för nyligen utexaminerade konstnärer samt en gästateljé. Med 300 besökare till varje vernissage och åtta utställningar per år är De Service Garage en av Amsterdams viktigaste kulturella plattformar.

De Service Garage är mer än en plats – det är ett initiativ av konstnärer för konstnärer, för att sätta sina egna regler. För att genomföra projekt och samarbeten. För maximal konstnärlig frihet.

När de lämnar sina lokaler nu i september lever visionen och De Service Garage vidare i mobil form.

På Scenen för live- och crossoverkonst ställer tio av De Service Garages medlemmar ut sina verk;

Frank Ammerlaan, Benjamin Roth, Linda Nieuwstad, Charlott Markus, Martha Hjorth Jessen, Fraser Stewart, Zoro Feigl, Daniel Hofstede, Michiel Schuurman och Arik Visser.
Utställningen är sammanställd av Charlott Markus och Aron S. Falk
www.deservicegarage.nl

De Service Garage opened their doors in December 2007. The exhibition space is 475 m2, there are 12 studios where recently graduated artists work, 1 studio for an artist in residence and on top of that a great roof of 1000 m2.

Matteo Rosa, född 1978 i Italien, är utbildad på Edinburgh College of Art och på Konsthögskolan i Malmö där han utexaminerades 2005 och har sedan dess varit bosatt och verksam i Malmö. Han har fler separat- och grupputställningar bakom sig både i Sverige och utomlands, bland annat på Galleri Ping Pong i Malmö, Mors Mössa i Göteborg, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn och E:ventGallery i London. Nu i september mottog Rosa Konstnärsnämndens två-åriga arbetsstipendium.

Med stöd av Mediaverkstaden Skåne


20/8 – 18/9 2010

Ingrid Cogne ”Restes”

”Restes”Förutsättningar är:
Ett galleri (Skånes konstförening: 3 rum), en veckas process för att skapa och verkställa, en initiativtagare; Ingrid Cogne (koreografisk konstnär) två inbjudna samarbetspartners: Håkan Magnusson (scenograf och kostymdesigner) + Olof Broström (konstnär)

Ingrid Cogne är koreografisk konstnär och arbetar främst med relationen mellan åskådare och process, mellan publik och verk. I hennes verk möts världar av dans, visuell konst och forskning och i detta skapas mötet mellan en åskådare och den kreativa processen av ett verk. Cogne arbetar med platsspecifika verk som bjuder på långt mer än en visuellt berättad upplevelse, de är snarare att förstå som ett Förslag än som en föreställning eller en utställning. Dessa Förslag relateras till de konstnärliga, politiska och sociala sammanhang hon ställs inför.

I denna praktik placerar sig Cogne i ett ”mitt-emellan”. Intresserad av vad som konstituerar mötets dynamik vägleds hennes interventioner av dans, bildkonst och vetenskaplig forskning och framförallt vad som finns ”mellan” dessa. Denna öppna process problematiserar relationen hos – och skapar en flytande definition av – åskådaren respektive konstnärens subjekt-objekt status.Utställningen ”Restes” på Skånes konstförening är resultat av en veckas processarbete i galleriets tre rum. XX par skor,  XX liter mjöl, XX PETflaskor, XX leksakshästar, XX klappstolar, XX färgade kartonger… har flyttas fram och tillbaka för att skapa nya rum. Kvar står nu rester och spår av denna process. Nya rum invecklade i det gamla, gamla rum invecklade i det nya.

Franskans Restes betyder just rester. Men i Cognes version förstås dessa till att även inkludera de inskriptioner varje objekt som ryckts ut ur sitt sammanhang, och därmed placerats i ett nytt, bär på. Fragment och spår som i nya konstellationer skänks ny innebörd och samtidigt erinrar eller förtränger sitt förflutna.
I projektet har Cogne biståtts av två samarbets- partners; Håkan Magnusson och Olof Broström. Magnusson är scenograf och kostymör med examen från Dramatiska Institutet i Stockholm 1992. Broström är bildkonstnär med examen från Konstakademin i Umeå 2008.
Ingrid Cogne är född och uppvuxen Frankrike, och är utbildad inom bildkonst, didaktik och motorik samt dansantropologi. Som koreografisk konstnär arbetar hon med projekt där hon skapar serier av konstnärliga förslag. Hon utvecklar också projekt inom ramen av grupper eller samarbeten, eller även som inviterad dramaturg eller artist. Sedan några år tillbaka har Cogne varit bosatt och verksam i Stockholm.


14/5 – 12/6 2010

SOFIE GREVELIUS (se) och DANIEL SVARRE (dk)

 

SOFIE GREVELIUS
Sofie Grevelius leker med våra förväntningar på form. Hennes konstnärskap karakteriseras av ett processinriktat arbetssätt, ett gestaltande som ständigt söker nya uttryck, oberoende av material, teknik eller presentation. Genom kontinuerliga översättningar, från teckning och bokstavens enkla form till skulptur och installation, sätts en handfull återkommande teman gång på gång i nya perspektiv. Hennes arbeten förvränger och förskjuter temat vare sig det gäller språk, tid, material eller storlek. Verken blir mellanlandningar i en bildvärld som successivt vecklar ut sig och bjuder in till nästa väntande uttryck.

Grevelius väjer inte för enkelheten. Detta kan man se i till exempel verket ”Calm Water´s” där linjerna på ett vanligt anteckningsblock kan bli till ett hav och några upp och ner vända v:n till hajfenor på detta. Eller vidare i projektet ”Bord” där hon bokstavlig talat vrider och vänder på ett alldeles vardagliga bruksföremål som köksbordet och genom detta även på bordet som symbol för trygghet och stabilitet. Hennes verk är vad de är, de är sitt material, sin idé och sin tillblivelseprocess. En direkt fascination över den form eller idé hon funnit och som hon sen börjat leka med.

Sofie Grevelius (född 1981) är utbildad vid Central Saint Martins College of Art & Design, London, där hon utexaminerades 2007. Hon har tidigare ställt ut vid bland annat Krapperups Konsthall i Höganäs, Galleri 5 i Lund och Galleri Mors Mössa i Göteborg. Tidigare i år utgav hon ”r + n = m” på Malmöbaserade Bok Förlag. Sofie Grevelius bor och arbetar i Stockholm.

www.sofiegrevelius.com
DANIEL SVARRE
I fokus för Daniel Svarres konstnärskap ligger intresset för det kollektivt identitetsskapande. När omvärlden upplevs som osäker och hotande vill folk gärna sluta sig samman i avskärmande grupper. Man skapar ett ”vi” som strikt avgränsar sig från ”de andra”. Ett ut- och innestängande som för den som inte står innanför cirkeln kan kännas skrämmande. För att förstärka detta ”vi” behövs identitetsmarkörer som avgränsar gemenskapen från de andra. Detta kan utgöras av vilka kläder man har, i vilket område man bor, av uppförande eller språkliga koder.
I sina skulpturala verk använder Sverre sig av välkända identitetsskapande symboler så som Danska designmöbler, plagg och attribut från hiphop-kulturen, samt motsvarande klädsel från affärsvärlden.

I utställningen på Skånes konstförening visar Svarre fyra verk under samlingsnamnet ”Playground”, – en spelplan där spelets regler sätts upp av de invigda. Gemensamt för alla dessa verk är att de avstänger omvärlden. De är slutna i sin egna svär. Som betraktare står vi ovillkorligen utanför. I ”First House/Black box” som består av ett husformat tält i svart nylonnät över en geometrisk sluten bänk är en plats gjord för ett slutet sällskap, men också en påminnelse om ”självets” tillblivelseprocess. Även i verket ”Shadow” visas denna hermetiskt sluta gemenskap med kläder som tydliga identifikationsbärare.

Daniel Svarre, född 1976 i Vejle, Danmark, är utbildad på Fynske Kunst Akademi och Malmö konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har ett flertal separat- och grupputställningar bakom sig, blant annat vid Helene Nyborg Contemporary, Specta, Overgaden och Göteborgs Konsthall. Han har även deltagit i flera internationella utställningssammanhang, som U-Turn -kvadriennale for samtidskunst, Köpenhamn och Istanbul Biennalen, Istanbul. Daniel Svarre bor och arbetar i Köpenhamn.

Cortesy SPECTA (dk). Hans utställning på Skånes konstförening är genomförd med stöd från Statens Verksted for kunst og design och Statens kunstråd (DK).

www.kunstdk.dk/kunstner/daniel_svarre


9/4 – 8/5 2010

ROLAND PERSSON ”Friendly Fire”

Rolans Perssons konstnärskap kännetecknas av ett pendlande mellan en omsorgsfull poesi och köttig brutalitet. Spänningen mellan verklighet och surrealism, såväl som humor och allvar ges uttryck i hans verk.
I bottnen för Persson konstnärskap ligger en facination för naturen och en alldeles säregen blick för- och kärlek till det förbisedda och fula, det missförstådda och det oönskade. Hans starkt poetiska och samtidigt ofta groteskt brutala skulpturer och installationer visar natur och artefakter i form av ruttnande blommor, jättelika svampar, vinddrivna buskar, fjärilar och skalbaggar.
Verken, ofta monumentala till formen, är gjutna i brons, bly, aluminium eller silikon. Avgjutningarna är direkta fysiska avtryck och genom detta blir verken inte bara föremål för en symbolsk tolkning utan även för en identifikationsprocess, där tolkningen handlar om igenkännande när objekten visar sig i spökform med en ny slags hud.
I Roland Perssons utställning blandas utsatthet och ömhet, brutalitet och ödmjukhet. Användandet av naturen är ständigt återkommande för att förklara och utforska mänskliga tillkortakommanden och psykiska tillstånd.
Utställningens titel ”Friendly Fire” är ett militärt begrepp för att av misstag beskjuta sina egna. I begreppet vilar ofta skuld och felberäkning. Installationerna är av våldsam karaktär men fulla av små infall av medkänsla eller vändningar. Liksom i friendly fire-begreppet finns det i Perssons verk en vändning som osäkrar och därmed öppnar för en annan förståelse.
Roland Persson, född 1963 i Hudiksvall är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå 1987-1993 samt på Arkitekturskolan och Kungliga konsthögskolan 1999. Han har en lång rad nationella och internationella separat- och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Uppsala konstmuseum, Virserums konsthall, Bildmuseet i Umeå,  Art Museum of Chiang Mai, Thailand och El baselisco i Buenos Aires. Han har gjort ett stort antal offentliga utsmyckningar. Roland Persson bor och arbetar på Värmdö.
www.rolandpersson.se


26/2 – 27/3 2010

TOMAS EGEDE SCHERER ”Die welt fällt auf mich”

 

 ”Det börjar ofta med en känsla av rotlöshet och utanförskap. En undran över sakernas tillstånd, ibland stilla och ibland rytande våldsam. ”Die welt felt auf mich” är ett ifrågasättande av en verklighet som är oss närmare, men samtidigt längre bort än någonsin. Vad händer när det som kommuniceras är intet och kommunikationen istället är själva gesten?
Det som pulserar i kablarna löses upp och kvar är endast uttrycket. En död tv, en blind kamera eller en projektor som projicerar tomhet.”

Tomas Egede Scherer arbetar främst med objekt, skulptur, och installationer. I hans konstnärskap är intresset för abstraktion av det konkreta är påtaglig, och Scherer förvandlar det verkliga och konkreta till illusion och overklighet. Hans verk vidrör basala existentiella frågor som saknad, tomhet och utanförskap. Hemmet och hemmets objekt ofta en central plats, och de mest vardagliga tingestar iscensätts och uppträder som bärare av en optisk information. Vidare är saknaden ett återkommande tema. Scherers verk visar kvarglömda leksaker, en bilbana och en omkullvältat bil ligger ensamma på mattan. Tystnaden och tomheten är intensiv.

Utställningen ”Die welt fällt auf mich” på Skånes konstförening visar en serie separata skulpturer sammankopplade av en lång röd kabel. På en vägg är en röd rektangel målad. En kamera är riktad dit och filmar denna. På en vägg i andra änden av rummet projiceras den röda rektangeln.

Tomas Egede Scherer (född 1975) är utbildat vid Konsthögskolan i Malmö, var han utexaminerades 2004. Han har han har tidigare ställt ut vid bland annat Galleri Mors Mössa i Göteborg och Wuthering Heights i Malmö och har visats på flera utställningar i Tyskland. Tomas Egede Scherer bor och arbetar i Malmö.


22/1 – 20/2 2010

Sofi Lardner-Häggström ”Fantasma”

1941
Bygget börjar av en artificiell sjö. En damm anläggs och dalen fylls med vatten. En medeltida by med sina 146 invånare ligger längst ner. Byborna blir erbjudna pengar för att flytta. Många tackar nej, de vill bo kvar i sina hem. Några familjer tar allt som erbjuds och flyttar. De som är sist kvar blir till slut hämtade med båt från sina sjunkande hem. De har då ingenstans att ta vägen. Dalen fylls på och kvar på botten av sjön står byn. Var tionde år töms sjön på vatten och byborna återvänder då för att se sina gamla hem stiga upp ur ytan.
2009
Bolaget beslutar att inte tömma sjön mer.

Sofi Lardner Häggström arbetar med måleri, teckning och rumsliga videoinstallationer. Verken behandlar frågor om tid, glömska, försvinnande och åter seende. Med bland annat gamla fotografier och deras album som inspiration visas nya historier om  det okända, det som ligger under ytan. På utställningen hos oss visas teckningar, målningar och videoverk med samlingstiteln Fantasma.

Sofi Lardner-Häggström är född 1972 i Stockholm och utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg där hon tog examen 2008. Hon bor och arbetar i Stockholm.

www.lardnerhaggstrom.se

Läs Ingrid Stigsdoters recension på

http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/konst_o_form/konstrecensioner/article626756/Pa-fard-i-en-glimrande-gransvarld.html