23/11 – 15/12 2007

Sjön och Kning Disk

HANDPLOCKAT På Skånes Konst presenteras för första gången den nya nätbutiken och arkivet Sjön, som drivs av Sara Gunn och Jenny Rosengren. Sjön rymmer artist’s books och konsttidskrifter producerade av konstnärer och mindre förlag. Här finns mängder av vackra, egensinniga, stora, fula, pyttesmå, fyrkantiga, tjocka och unika alster från framför allt Norden men även från resten av världen.

Kning Disk drivs av Mattias Nilsson och Dan Fröberg. Det är ett skivbolag där artister, musik, illustrationer, konst, omslag, utformning, innehåll och papperskvalitet hör samman på ett alldeles självklart sätt. Varje ny utgåva befinner sig i samspråk med de tidigare släppen och skivorna bildar kommentarer till varandra. Handplockat är en dokumentation av Sjöns och Kning Disks verksamhet och mängder med artist’s books, konsttidskrifter och skivor.

23 nov kl 18-21

Vernissage 24 nov kl 17-21

Visning av Jesper Ganslandts kortfilm 114e dröm Samtal med Linnea Sjöberg och Maria Finn Musik med Balroynigress 1 dec kl 14-16

Samtal med Lasse Krog Møller och Mathias Krokholm från *Asterisk 15 dec kl 14-16 Utställningens sista dag med Annelie Nilsson, Susann Rönnertz och Publikation()

Jespers Ganslandts film visas varje lördag kl 14.

 

http://sydsvenskan.se/nojen/article276866.ece


26/10 – 17/11 2007

Tegneklubben (N)

Tegneklubben bildades 2004 av fem konstnärer: Terje Nicolaisen, Bjørn Bjarre, Ulf Carlsson, Paul Dring och Martin Skauen. De brukar träffas över en öl, eller två, någon gång då och då. Under träffarna tecknar de, samt för diskussioner om konstens framtid. Med pennor istället för knytnävar, pucklar de på A4-arken, allt är tillåtet. I Tegneklubben existerar ingen censur. Inga teman eller personer är heliga, allt går att teckna. De tecknar spontant och direkt. De skapar ett forum av tankar och teckningar, för andra och för sig själva. De presenterar många underliga idéer där det centrala i processen inte är hantverket, utan snarare de undertoniska, humoristiska och fragmentariska utsvävningarna som alla de olika teckningarna utgör. De förhåller sig seriöst respektlösa mot teckningskonsten. Med sina illustrationer tar Tegneklubben upp de små och stora frågorna om livet och samhället, utan att lämna något entydigt svar. Vid det här laget har de helt förlorat översikten kring hur många teckningar som de tillsammans producerat. Tegneklubben har en filosofi som handlar om att ofullkomlighet endast kan uppnås genom en enormt stor hög av papper/teckningar. Suddgummi är bannlyst och de gör aldrig några personliga signeringar. Prissättningen gör de utifrån hur snygga teckningarna är, Tegneklubben har sin egen uppfattning om det. Priserna börjar på 50 kr/st. och upp till 5000 kr/st.

Hos oss på Skånes konstförening visar Tegneklubben nygjorda teckningar och skulpturer. Gör gärna ett besök på Tegneklubbens hemsida: www.tegneklubben.org Tegneklubben har tidigare ställt ut på: No.5, Bergen Kunsthall i Bergen, Galleri Seilduken i Oslo, Galleri 54 i Göteborg. Och nu hos oss på Skånes konstförening i Malmö, efter detta blir det väl Reykjavik, Honolulu, Kairo, Mexico City eller någon annan plats i vår fantastiska värld. Vi på Skånes konstförening vill bara lyckönska dem på färden efter deras utställningsperiod hos oss.


28/9 – 20/10 2007

Petter Ballo (N) och Julia Peirone (S)

PETTER BALLO, är en norsk konstnär som arbetar med glappet mellan teatern, filmen och konstscenen, där livets teater flyter in i fiktionens rum. En vardag i konst/film/reality. En vandring i ett liv utan slut, där händelserna han möter vävs in och ombildas till en sprakande, annorlunda kärleksförklaring till/för livet. Då oftast med en blandning av tragikomik och allvar . Mer som beskrivningen av ett tillstånd innan magikern plockar fram sin kanin ur hatten, och det är något annat vi får se. Det är oftast med små förskjuvningar som han tvistar och vänder på vår verklighet, likt en vandring i en dagdröm. Ur hans omgivningen och närvaro i möten med människor, arbetssituationer och platser skapar Petter Ballo sina historier.

På Skånes konstförening visar Petter Ballo ett nyproducerat verk, Med en scenografisk film installation där han tar en del av platsen i besittning, med hjälp av sina olika scenografiska och konstnärliga uttryck.

 

JULIA PEIRONE När hon arbetar med fotografi tar hon ofta bort eller lägger till något. Det kan vara en flicka i vit silhuett eller en bakgrund som är lämnad tom. Genom att klippa, måla och sätta samman, fram och tillbaka, slutar processen med många skisser. Undan för undan återskapar Julia Peirone, förstör och rekonstruerar. Motiven är tagna från det verkliga livet men arrangeras om i datorn. Nya konstellationer där bortklippta människor blir skådespelare i ett teaterstycke. I detaljer, gester och rörelser letar hon efter ingångar till nya scener.

En viktig del av hennes arbete är även det osynliga som behärskar en stark position i sin bekräftelse av det synliga. Genom att skapa en synlig realitet, där Julia Peirone letar efter sin egen sanning, försöker hon hitta pendlingen mellan det uttalade och det outtalade.

 

Varmt välkomna


31/8 – 22/9 2007

Monix Sjölin (S) och Jon Stahn (DK)

SVART DIALOG

Monix Sjölin ”Två tusen år av sorg har satt spår i mänskligheten. Mindre komplicerad är den enskilda människans väg från födsel till död. Rensat från religiösa och politiska referenser är livet en enkel historia om hur människan som barn präglas av den tradition hon växer upp i, vilka rebelliska yttringar ungdomsåren tar sig och hur stor plats hon får ta i relation till sin omgivning. Om man bortser från faktorer som taskiga omständigheter och dåligt omdöme finns det en inbyggd utveckling där varje enskild människa tar till sig kunskaper, gör erfarenheter, ifrågasätter normer, formar sig efter omgivningen och inrättar sig i sitt liv. Sedan kommer sorgen över det som inte blev. Den ligger som längtans svarta diamant djupt begraven i ett blåsvart iskallt hål i det mentala landskapet. Samma landskap som har lyckliga stjärnfall och vintergatan. Vi ska in i det blåsvarta hålet och bara vara ledsna en stund.”

Jon Stahns verk skapar en rad apokalyptiska scenarier av mänskliga relationer. Med hjälp av myter, populärkultur och rituell ikonografi lyfter han på slöjan till den moderna människans profana laster och katastrofer, föreställningar om normalitet, jaget, livet och döden vänds ut och in utan några bakomliggande moraliska pekpinnar eller dold agenda. I Jon Stahns konst finns det inga heliga kor, allt kan användas och används.


18/5 – 9/6 2007

Munan Øvrelid (N) & Beata Berggren

BEATA BERGGREN ”Drömmen om en bok”

I sitt arbete letar Beata Berggren efter en rest. Resten som något oskolat, som ett fel som har omhändertagits. Resten som en svaghet som egentligen inte var menad att användas, och som istället görs om till en styrka.

 

MUNAN ØVRELID ”Background Pictures for a New World”

Munan Øvrelid arbetar med skulptur, video och installation där han blandar text, musik och bilder från olika populärkulturella medier med konstens estetik. Han sammanför bilder, ljud och texter från Internet, populärfilm och subversiva teorier om hur man skapar nya samhällen.

En utställning med verk både i och utanför gallerirummet.

Vernissage 18 – 21,

Öppet 18/5 – 9/6

Beata Berggren framför en ”förklaring” kl. 20.00 på vernissagekvällen samt kl. 14.00 lördagen den 19 maj.


13/4 – 12/5 2007

Magnus Wassborg och Liselott Bjurgard

CRYPTOGONG STYLE Wassborgs och Bjurgards utställning beskriver ett arbetsflöde under ett års tid. Deras tankar om vardagsmysticism, kollektivt medvetande och social prägling är översatt i Bjurgards måleri och Wassborgs digitalmekaniska klangobjekt. Det centrala i arbetet har varit att låta arbetsprocessen vara det som styr oss. Vi har också intresserat oss för det som är det gemensamma och det allmänmänskliga i att man blir påverkad av ljud och symboler. Vi har arbetat med klockor som används för att beskriva tid likväl som att uppmana till närvaro som vi återfinner i religioner och nyandliga rörelser. Vi har också arbetat med symboler som är anknutna till den orientaliska folkkonsten men som vi under arbetets gång visats sig finnas även i det nordiska kulturarvet. I det materialistiska och det välkända blir objekten till språngbräda för en orientering i okända existentiella rum där man för ett ögonblick tycks vara hemma. Där de psykiska elementen samtidigt blir påträngande så kan de hjälpa oss att i ett tillstånd av närvaro uppmuntra den längtan vi har att uppfatta verklighetens innersta väsen. Carl Gustav Jung utvecklade en teori om existensen av ett kollektivt medvetande. På den omedvetna nivån är enligt Jung alla människor sammanlänkade med universum. De relationerna överskrider rummet, tiden och kausaliteten. Enligt C G Jung är symbolens betydelse medvetandetrancendent d.v.s. det rena transcendenta medvetandet bortom tid och rum, alla varelsers innersta väsen. Det är som markörer för tiden och rummet (här och nu) i den vanliga vardagens rum där vi har arbetat oss iväg från det kända.


2/3 – 31/3 2007

Tore Nilsson och Helene Toresdotter

Jag mötte Tore Nilsson, eller rättare sagt hans konst i slutet på 80- talet när Skånes Konst Höstsalong var en viktig del av konstlivet i Malmö. Han undervisade i måleri på ABF:s konstskola på Torpgatan i Malmö. Hans dotter Helene Toresdotter gick samtidigt med mig på Östra Grevies Folkhögskolas estetiska linje. Utställningen som ingår i ”Foto i fokus” presenterar vi far och dotter, två generationer, den ena målare den andra fotograf. Tore Nilsson är en välkänd konstnär med en mängd utställningar bakom sig. Från början en skildrare av landskap men som senare har utvecklat ett abstrakt måleri med associationer till natur. Han målar ofta på material som plåt och plexiglas och bilderna hängs i grupper eller i små serier. Helene Toresdotter jobbar, förutom med konstnärligt fotograferande, även som frilandsfotograf. De bilder som framträder tydligast för mig är bildserien ”Dogs”. Porträtt på klippta och friserade pudlar inför en hundshow i Los Angeles. Dokumentära bilder på en udda kultur med märkliga skönhetsideal. Helene är utbildad på fotohögskolan i Göteborg och har tidigare ställt ut på Konstmuseet i Göteborg och på olika gallerier i Malmö och Köpenhamn. /Mårten Nilsson


26/1 – 17/2 2007

Arturas Raila och Mathias Kristersson

Nothing is possible to describe with language. It’s without it it’s impossible Mathias Kristersson och Arturas Raila 26 januari – 17 februari Vernissage 26 januari kl 17-21 Utställningen Nothing is possible to describe with language. It’s without it it’s impossible tar sin utgångspunkt i språkets uppbyggnad och funktion. De två konstnärerna Mathias Kristersson och Arturas Raila arbetar med språkets funktion som betydelsebärare; Kristersson med språket som kommunikationsform och Raila framförallt med språkets roll för historieskrivningen. Utställningens titel är lånad från ett verk av Kristersson och reflekterar över den tvetydighet språket ofta innebär. Vi klarar oss inte utan det, men kan aldrig riktigt få fram det vi menar. Hur beskriver vi det obeskrivbara? Arturas Raila är född 1962. Han bor och arbetar i Vilnius. Raila är också aktuell i utställningen ”Det möjligas konst” på Lunds konsthall. Mathias Kristersson är född 1979. Han bor och arbetar i Malmö och är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och UIC i Chicago. Välkomna!