IMG_0073
(Bild: Aktion nr 513: Ha en påse över huvudet)
Utställningen är öppen 31/3 – 30/4
Vernissage 31/3, kl. 18-21

Med subtila och anspråkslösa ingrepp i vardagen synliggör Kanslibyrån genom sina aktioner förgivettagna beteenden, föreställningar och vanor.

Aktionerna utförs vanligen i olika publika och offentliga miljöer men också på mer personliga och intima platser som i hemmet, ateljén och eller de egna kroppen. Gemensamt för samtliga skådeplatser är att de har en ofta förbisedd socio-politisk laddning som genom byråns arbete avtäcks. Enligt Kanslibyrån har varje handling i vardagen har samhällskritisk och subversiv potential.

På Skånes konstförening visas ett urval av Aktionsarkivet tillsammans med nyligen utförda aktioner i Malmös offentliga rum.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution bestående av konstnärerna John Huntington och Pär-Arne Sträng. Byrån för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. Aktionsarkivet är upprättades 2007 och Är En av de konstnärliga undersökningar byrån arbetar med. Aktionsarkivet består i dag av totalt av 413 aktioner, utförda och sedan dokumenterade, diarieförda och arkiverade.

Genomförs med stöd från Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF

______________________________________________________________________
 
With subtle interventions into everyday life situations Kanslibyrån through their actions expose routines, rituals and habits taken for granted.
 
The actions are usually performed in various public spaces but also in more personal and intimate places like in the home, studio, or in one’s own body. Common to all of these different sites is the fact that they all have an often overlooked socio-political potential that the actions manage to unveil and make visible. According to the Kanslibyrån every act in everyday life has a socially critical and subversive potential.
 
In their exhibition at Skånes konstförening a selection of the growing archive of actions is displayed together with a selection of recently performed actions in Malmö’s public spaces.
 
Kanslibyrån is a activist groups and artistic institution consisting of the two artists John Huntington and Per-Arne Sträng. Aktionsarkivet (The archive of actions) was established during 2007, it is one of several artistic processes Kanslibyrån continuesly works with. Aktionsarkivet currently consists of more than 500 actions, executed, documented and archived.
Supported by Region Skåne, Malmö Stad, Kultturrådet and ABF