Meaning

»Uncertain Triolectics« och »A Very Short Introduction to Nothing« är två utställningar som bygger på samma tema. Kuratorerna Hans Askheim och Per Brunskog skapat varsin utställning runt osäkerhet, förvirring och nonsens. Ett tema de gemensamt utarbetat för att nu belysa det på olika sätt genom sina val av konstnärer.

Vetenskapen och dess logiska verktyg har inspirerat samtidskonsten under en lång rad av år nu. I de två utställningarna presenteras konstnärer som kan ses som denna trends antagonister. Konstnärer som bryter upp verkligheten med osäkerhet, förvirring och nonsens.

Uncertain Triolectics (Hans Askheim)
Laure Provoust (UK), Edwin Burdis (UK), Charlotte Young (UK),
Cevdet Erek (TR)
A Very Short Introduction to Nothing (Per Brunskog)
Sara Ramo (SP/BR), Mathias Kristersson (SE), João Pombeiro (PT), Iván Argote (CO/FR)
Vernissage fredag 31/8 kl 18-21.
Kl 20.00 hålls en introduktion till utställningen i form av ett samtal med kuratorerna lett av Jes Brinch. Varmt välkomna!

Uncertain Triolectics and A Very Short Introduction to Nothing are two exhibitions curated by Hans Askheim and Per Brunskog
Science and its logical tools have for a long time inspired contemporary art. The eight artists featured in these two exhibitions at Skånes Konstförening can be seen as antagonists to this trend. With the help of uncertainty, confusion and nonsense, these artists seek to break with the rational and logical examination of reality.
Opening August 31st, 18.00 – 21.00.
20.00 introduction by arist Jes Brinch, with Hans Askheim and Per Brunskog.
Sunday September 23rd, 16.00, performance by Edwin Burdis (UK) and Mathias Kristersson (SE) will mark the end of the exhibition.