Sven och Ellida Hjorts första stipendieutställning på Skånes konstförening.

IT’S ALL REAL YEAH COME THROUGH
Hanni Kamaly
Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö
17 November–10 December 2017
Vernissage fredagen den 17 november kl 18-21

I sina konstnärliga arbeten utforskar Hanni Kamaly mänskligt medvetande, subjektivitet och dehumansitering genom att undersöka hur framställningar av den mänskliga kroppen relaterar till föreställningar om rasism och kolonialism. Kamalys process är forskningsbaserad och utgår från nyhetshändelser, science fiction, museer och postkoloniala teorier, vilket framträder i hennes skulpturer, videoverk och performancearbeten.

På Skånes Konstförening visar Kamaly nya skulpturer tillsammans med sitt senaste videoverk. I utställlningen visas metallskulpturer som rör sig mellan världar av dött materia och liv – genom deras materialitet och form blir de androidlika varelser i rummet. De förkroppsligar en spänning mellan styrka och bräcklighet när deras vertikala form skapar en skör balansakt. I sitt nya videoverk utforskar Kamaly samlandet av mänskliga kroppsdelar i museer med material samplat från historiska samlingar, filmklipp och en text av henne själv. Det är en tankekarta som kopplar samman ett kolonialt förflutet med nutiden och skapar ett kritiskt perspektiv på historiska händelser och taxonomiska system.

Till utställningen görs en publikation med texter av Hanni Kamaly, Joa Ljungberg, Iman Mohammed och Guido Santandrea som kommer att släppas samtidigt som Kamaly genomför en performance på Skånes Konstförening.

Hanni Kamaly är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium. Från och med i år kommer Skånes konstförening att ge ett årligt stipendium till en ung lovande konstnär baserad i Skåne. Till stipendiet hör en summa på 20 000 SEK till konstnären samt betald produktion till en utställning på Skånes Konstförening. Stipendiemottagaren tas fram av en stipendiegrupp tillsatt av Skånes Konstförenings styrelse. 2017 års stipendiegrupp bestod av Albin Hillervik (Skånes Konstförening), Thore Sonesson (Skånes Konstförening) och Joa Ljungberg (Curator, Moderna Museet Malmö).

Curatorer för utställningen är Albin Hillervik och Anna Wahlstedt.

Hanni Kamaly är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen, International Academy of Art Palestine i Ramallah och Malmö Konsthögskola.  Hon haft soloutställningar på bland annat Almanac Projects (London), All Welcome (Vilnius) och Tag Team Studio (Bergen) och visat sina verk i grupputställningar på Malmö Konstmuseum, Galleri Arnstedt, Sölvesborgs Konsthall, Palladium (Malmö) med flera. Hon har haft residens på IAC (Malmö) och Rupert Centre of Arts (Vilnius) och i april 2017 undervisade hon i kursen The World Turned  Upside Down: art and ethics in the rise of the Stone Age South med professor Sarat Maharaj på Malmö Konsthögskola.

Skånes konstförenings program och utställningar presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.