April 24, 2019, 5-8pm

Enligt ordlistan är ett objekt en materiell sak som kan ses och beröras. Objekt  har förmågan att bära minnen, skapa mening och forma personliga berättelser. I denna workshop bjuder vi in dig att ta med ett objekt som har betydelse för dig, och som dål berättar en historia om Seved. Det kan vara din mormors gamla pärlhalsband, ett dammigt foto från 90-talet, ett kvitto från din lokala favoritfalafel eller vad som helst som kopplar dig till platsen. Vi kommer att samlas som en grupp på Skånes konstförening och lära oss om berättande.

Denna workshop kommer att hållas på engelska, men om någon vill delta och har svårt för språket finns det översättare/språkhjälp på plats.

Vi håller gratis workshops varannan onsdag kl. 17-20 där vi tillsammans undersöker vårt närområde. Det går att komma till en workshop även om man inte varit med förut.

Vi kommer att göra zines, ha skrivar/poesi-verkstad, undersöka konsten som finns på gatorna i Seved, göra DIY textiltryck, rita om kartan för området, testa nya sätt att göra självporträtt, lära oss storytelling, göra avgjutningar, prata om objekt och berättelserna de bär på och smaka på Seved.

Workshops är en del av projektet Södra Sofielunds Museum som drivs av Skånes konstförening under en tvåårsperiod. Vår verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet, ABF och med stöd av Region Skåne’s ”Ung kraft”-projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet.