theperssons

öppet
ons-fredag 13-17
lör- & söndag 13-16

Öppet i påsk: skärtorsdag 13-17, långfredag, påskafton och påskdagen 13-16

Utställningen bottnar i två individuella konstnärskap med gemensamma intresseområden men olika praktiker. Tommy Persson arbetar främst inom fotografi och Stina Persson med objekt och video. Gemensamt i deras arbete är ett intresse för hur verkligheten uppenbarar sig för oss och våra sinnen, hur vi mottar och sorterar de intryck och information vi oundvikligen ställs inför. Kan tillsynes obetydliga observationer och ting i vardagen säga något om strukturer på macronivå? Flera av verken i utställningen har tillkommit genom ett experimentellt och lekfullt arbetssätt som med självdistans också pekar mot ett slags naturvetenskapligt undersökande.

Tommy Persson och Stina Persson tog båda sin masterexamen vid Umeå Konsthögskola 2013. Detta är deras första samarbete och gemensamma utställning. Tommy Persson född och uppvuxen i Ängelholm men bor och arbetar nu i Gustavsberg. Stina Persson uppvuxen i Burträsk och bor och arbetar i Stockholm.

www.stinapersson.se
www.tommypersson.org

_______________________

Exhibiton open;
Wed-Friday 13-17
Saturday and Sunday 13-16
During Easter: Thursday 24th April 13-17, Friday 25th – Sunday 27th 13-16

The exhibition stems from two individual artistry with common interests but different practices. Tommy Persson primarily works with photography and Stina Persson with objects and video. Whats common in their work is the interest in how reality reveals itself to us, to our minds, how we receive and sort the impressions and information we inevitably face everyday. Can seemingly insignificant observations and things in daily life say something about structures at a macro level? Several of the works in the exhibition result from a common experimental and playful approach that points in the direction of scientific inquiry.

Tommy Persson and Stina Persson took both his master’s degree at Umeå Art Academy in 2013. This is their first collaboration and joint exhibition. Tommy Persson was born and raised in Ängelholm but now lives and works in Gustavsberg. Stina Persson was born and raised in Burträsk and lives and works in Stockholm.

www.stinapersson.se
www.tommypersson.org