soft turns - P19720 still image

SOFT TURNS (Sarah Jane Görlitz och Wojciech Olejnik) har samarbetat på stop-motion- och videoinstallationer sedan 2006. På Skånes konstförening visar de projektet Behind the High Grass som växte fram ur en bok de hittat på en loppmarknad i Berlin.

”När du förflyttar dig från en plats till en annan finns ett ögonblick av att vara emellan, där finns ett spår av dig själv i det första rummet och redan en projektion av dig själv i nästa. I detta transitläge, hör man samtidigt till två platser och ingen, som om man inte hörde till på ett fullvärdigt sätt, men på en tillfällig, partiell sätt – reducerad till ett ”annat”.
En reseskildring kan bli till en metafor för att behandla frågor som rör ”andra”. Fylld med generiska berättelser från verkliga platser, visar dessa litterära verk ofta komplexa sociala, historiska, politiska eller psykologiska sammanhang.

SOFT TURNS (Sarah Jane Gorlitz and Wojciech Olejnik) have been collaborating on stop-motion and video installation since 2006. They are currently based in Toronto, Canada. Behind the High Grass is a project based on a travel book they once found by chance at a flea market in Berlin.

When moving from one space to another, there is a moment of being in-between, where there is a trace of oneself in the first space, and already a projection of oneself in the next.  In this transitory mode, one simultaneously belongs to two spaces and to neither; as if one belonged not in a fully-fledged way but a temporary, partial manner – reduced here to the precarious state of an ‘other.’
The travel book has become, for us, an apt metaphor to address issues concerning otherness. Cloaked with generic narratives occurring in real places, these literary accounts actually often delve into complex social, historical, political or psychological contexts.  Much of our recent practice surrounds a post-war travel book we once found at a flea market, which had lost all its text, leaving only enigmatic sepia images.

www.softturns.com