skisskveld

Torsdag 27. april kl 18:00 – 21:00

Dags att krypa ut ur betongidet för att bygga utopier och låta nya strukturer slå rot i staden!

Workshops i två steg, torsdag och lördag 27 och 29 april med Babels Rehab och arkitekten Winnie Westerlund.

Vi inleder med en skisskväll torsdag 27/4 då vi tittar på bilder, hämtar inspiration, ritar och bygger modeller för slott och kojor och en utopisk organisk postapokalyps. Drop in kl 18-21. Korv, saft och öl finns att köpa i baren. Workshopen är gratis och för alla åldrar.

Skissandet följs av byggworkshop lördag 29/4 kl 13-16 då vi bygger i stor skala tillsammans. Prova på att fläta med organiska material som pilgrenar. Följ med ut på exkursion och plantera ut kojorna i staden där de får slå rot och leva vidare. Samling kl 13.00. Fika finns på plats. Workshopen är gratis och för alla åldrar.

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes Konstförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

Genomförs med stöd från Region Skåne och ABF

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Thursday April 27th at 18:00 – 21:00

Sketch night and construction day

Workshop in two steps with Babels Rehab and architect Winnie Westerlund. We start off with getting inspiration, drawing and building models for an organic utopian post apocalypse city. Thursday april 27 6-9 PM. Open for all ages, free of charge, food and drinks available.

Step two on Saturday april 29 is building in large scale together. We experiment with building with willow and other organic material and set out to plant our huts in the city! Starting 1 PM.

1-4 PM Open for all ages, free of charge, fika available.

Babels Rehab is a fictional frame crafted by the artist Nina Jensen and used as a basis for the workshop activities. When participants visits Babels Rehab they don’t visit Skånes konstförening but a world after the catastrophe where their own stories ar woven together with all other stories that together form the tale of the post apocalyptic crafts collective Babels Rehab. A mythical collective crafting hope in a broken future.

With support from Region Skåne and ABF