Skärmavbild 2016-02-21 kl. 22.48.59

Filmvisning
3 Acres in Detroit och I am farming humanity
Språk: engelska
Fri entré

Tillsammans med Odlingsnätverket Seved visar Skånes konstförening den kritikerrosade kortdokumentärfilmen ”3 Acres in Detroit” och Ingo Wetters och Annette Weissers film ”I am farming humanity” (2001).

Men redan klockan 17.00 är alla välkomna till Odlingsnätverkets nya odlingsrum där du kan dra upp tidiga frösådder av tomat, chili, kronärtskocka, kardon och annat som behöver tid! Ta med dig fröer, tomma avklippta mjölkkartonger och annat att plantera i och kom till hörnet där Sevedsgatan möter Bragegatan!

3 Acres in Detroit
Synopsis: Donnie och Fred visste ingenting om stadsodling när de plockade upp spadar och tog över en oanvänd tomt i Detroit. Filmen är ett vackert porträtt av två osannolika karaktärer som strävar efter att använda en av alla Detroits många övergivna utrymmen genom att bygga ett trevåningsväxthus för självförsörjande odling. Beväpnade med handverktyg och obeveklig vilja försöker de plantera frön av förändring i ett försök att ta tillbaka inte bara matproduktionen utan också Detroit.

I am farming humanity
Sen 2000 vistas konstnärerna Ingo Wetter och Annette Weisser regelbundet i Detroit, Michigan för undersökningar, forskningsarbete och konstnärligt produktion. Filmen I am farming humanity (2001) är en del av det här arbetet. Lee Burns, en pensionerad ingenjör som intervjuas i filmen anser att jordbruk och trädgårdsskötsel är ett sätt att kommunicera och skapa medmänsklighet. Han berättar om odling utifrån ett holistiskt perspektiv, och hur arbetet med jorden följt honom från uppväxten i Mississipi till Detroits Lower East Side.

_____________________________

Screening
3 Acres in Detroit and I am farming humanity
Language: English
Free entrance

In collaboration with Odlingsnätverket Seved we will screen the critically acclaimed short documentary ”3 Acres in Detroit”, and Ingo Wetter’s and Annette Weisser’s film ”I am farming humanity” (2001).

Already at 17.00 we welcome everyone to Odlingsnätverket’s new growing room where you can pull up early seedlings of tomato, chili, artichoke, cardoon and other things that need time! Take your seeds and cut empty milk cartons and other things to plant in and came to the corner where Sevedegatan meets Bragegatan!

3 acres in Detroit
Synopsis: Donnie and Fred knew nothing about urban farming when they picked up shovels and adopted a plot of land. This strikingly beautiful portrait looks at two unlikely characters as they endeavour to turn one of Detroit’s many abandoned properties into a three-level greenhouse. Armed with hand tools and relentless spirits, they plant the seeds of change in an effort to take back not only the food production but also Detroit.

I am farming humanity
Since the year 2000, artists Ingo Wetter and Annette Weisser frequently visit Detroit, Michigan for studies, research and artistic production. The film “I am farming humanity” is part of this work. Lee Burns, a retired engineer who is interviewed in the film, believes that farming and gardening is a way to communicate and create empathy. He gives his account on gardening from a holistic perspective, and from experiences from his own life, his childhood in Mississipi and his life at Detroit’s Lower East Side.