lg_1376927521_IMG_6313

Sara Wallgren förundras av dold information och svårtydda mönster, av tidsbegrepp och synestetiska upplevelser. Ingen plats är mer fylld av dessa än den yttre rymden. Under sommaren pågår ett samarbete med Onsala Rymdobservatorium som kommer att hämta och spela in radioinformation från Jupiter.

Information från himlakroppar existerar som både ljud och bild samtidigt, eller ingetdera. Elektriska impulser ifrån Jupiter når radioteleskopet i Onsala med en timmas fördröjning och översätts till antingen ljud eller bild för att kunna tolkas. Med teckning och ljud blir datan från Jupiter utgångspunkten för Wallgrens utställning med titeln Micromégas.

Hennes utställning avslutas med Nio föreställningar #6, där hon och Fredrik Olofsson tillsammans har tagit fram en föreställning baserad på utställningen

http://www.sarawallgren.com