Publikationsrelease, uppläsning och performanceföreläsning

Skånes konstförening
1 december 2017, klockan 18–21
Uppläsning klockan 19 följt av performanceföreläsning med Hanni Kamaly.

Välkommen på release av publikationen YOU KNOW IT’S ALL REAL till Hanni Kamalys utställning IT’S ALL REAL YEAH COME THROUGH på Skånes konstförening. Nyskrivna texter av Iman Mohammed (poet, Malmö) och Hanni Kamaly samt förord av Joa Ljungberg (curator, Malmö), Albin Hillervik och Anna Wahlstedt (Skånes konstförening). I samband med releasen läser Iman Mohammed nyskrivna dikter från publikationen och Hanni Kamaly genomför performanceföreläsningen THIS MEMBER THE BODY. Folköl finns att köpa på plats.

I sina konstnärliga arbeten utforskar Hanni Kamaly mänskligt medvetande, subjektivitet och dehumanisering genom att undersöka hur framställningar av den mänskliga kroppen relaterar till föreställningar om rasism och kolonialism. Kamalys process är forskningsbaserad och utgår från nyhetshändelser, science fiction, museer och postkoloniala teorier, vilket framträder i hennes skulpturer, videoverk och performancearbeten. IT’S ALL REAL YEAH COME THROUGH kan ses på Skånes konstförening t o m 10 december.

Hanni Kamaly är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium. Till stipendiet hör till konstnären samt betald produktion till en utställning på Skånes Konstförening. Stipendiemottagaren tas fram av en stipendiegrupp som år 2017 bestod av Albin Hillervik (Skånes konstförening), Thore Sonesson (Skånes konstförening) och Joa Ljungberg (Curator, Moderna Museet Malmö).

Redaktörer för publikationen är Hanni Kamaly, Albin Hillervik och Anna Wahlstedt. Tack till skribenterna, Felix Löf, Laura Hatfield, Louise Waite och Svanströms Repro.

Skånes konstförenings utställningslokaler är anpassade för personer med fysiska funktionsvariationer. Skånes konstförenings program och utställningar presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.