Robert_Bolin
Jonas Falke, denna vår tids konstmecenat och smakriktare, har tömt sina gömmor och presenterar stolt konstutställningen
PARASIT – Min upplevelse! Min värld! Min förståelse!
5:e december 1900 – 2100
Jonas Falke gör två visningar av utställningen för grupper om max 15 deltagare, kl 19 och kl 20.
Välkomna!
PARASIT är en experimentell performance av Robert Bolin och en live-respons på utställningen “The Construction and Fluctuation of the Artifice and the Real” av Bjarni Tor Petursson, Søren Aagaard och Maiken Stene.
Robert Bolin är från Göteborg, utbildad skådespelare och håller just nu på med sin master vid Malmös Teaterhögskola, parallellt med studier till psykolog vid Göteborgs Universitet.