Både Frode Gundorf Nielsen och Jan Cardell har länge arbetat med självspelande skulpturer och installationer. Nu har vi fört dem samman för en unik föreställning där deras världar möts och spelar tillsammans.

”Nio föreställningar” är en rad experimenterande möten mellan kreativa individer som gemensamt sammanställer en föreställning. Föreställningen kan vara enbart en kväll, återkomma vid flera tillfällen eller utvecklas till en längre utställning – allt beroende på vad som sker under mötet mellan deltagarna.

”Nio föreställningar” är ett pågående projekt som till stor del kan genomföras tack vare ett generöst bidrag från Region Skåne.

Nio föreställningar #6 ingår i Barnens Bästa Biennal.

BBB