NIO FÖRESTÄLLNINGAR # 5

Lördag 14 september, 18.00 / Fri entré
”SOUND FOR MASS DESTRUCTION”
Med:
SÖNDERBYGGD (video/sound)
ANNE PAJUNEN (opera/acting)

I ”Sound for Mass Destruction” möts Anne Pajunen och Sönderbyggd (Olle Huge och Michael Idehall) i en miniatyrvärld av knäckebröd, kakor, trästickor med mera. Deras gemensamma ljudvärld kommer sakta men säkert att mala ner allt till ruiner.

Likt Godzilla eller Bianca Castafiore har Anne Pajunen rollen som jätten och operasångerskan, som med ett slag kan förgöra höghus eller spräcka byggnader med sin röst. Sönderbyggd styr i sin tur energien av ljud – som är minst lika destruktiva. Tankarna förs till Tintin och det hemliga vapnet eller Dune, ett vapen som förstör städer med hjälp av ljudvågor.

Kom i tid vi vet inte hur snabbt eller lång tid processen tar innan allt ligger i en sorglig hög.

”Nio föreställningar” är en rad experimenterande möten mellan kreativa individer som gemensamt sammanställer en föreställning. Föreställningen kan vara enbart en kväll, återkomma vid flera tillfällen eller utvecklas till en längre utställning – allt beroende på vad som sker under mötet mellan deltagarna.

”Nio föreställningar” är ett pågående projekt som till stor del kan genomföras tack vare ett generöst bidrag från Region Skåne.