The Horizon is Far Away Kimbal Quist Bumstead
The Horizon is Far Away Kimbal Quist Bumstead

Skånes konstförening i samarbete med Museet för Glömska
Vernissage 26 augusti kl 18.00-21.00
Därefter öppet ons-fredag 13-17 och lör-söndag 13-16
Utställningen pågår till och med söndagen den 25 september

Hur kan vi representera de politiskt orepresenterade och gestalta en humanitär kris? Kan konsten ge andra svar eller ställa andra frågor än medierna och politikerna? Har den så kallade flyktingkrisen också skapat en bildernas kris? Vad bör fokuseras – flyktingen, offren, lägren och/eller systemet och länderna som skapat och upprätthåller flyktingkrisen?

För att undersöka detta har Museet för glömska sedan början av 2014 drivit projektet Is This the Time for Art?, ett utställningsprojekt och en curatorisk undersökning. Fakta talar inte för sig själv är en vidareutveckling av projektet skapad för Skånes konstförening i Malmö. Projektets titel är en kommentar till frågan om det är tid för konst. Vi vet att folk bombarderas, vi vet att USA och EU har ett stort ansvar för det sönderfall som pågår i Mellanöstern, vi vet att människor drunknar i sina försök att fly undan bomberna på grund av EU:s gränspolitik och avskaffade asylsystem.

Men fakta talar inte för sig själv. Fakta handlar inte av sig själv. Någon måste tala för den, någon måste ge den en form, berätta berättelsen, om hur Europa blivit ett annat ord för gränsbevakning, murar, rädsla, förvar, läger och drunknade människor. Och något måste ske.

Runo Lagomarsino Sea Grammar
Runo Lagomarsino Sea Grammar

Is This the Time for Art? har tidigare visat verk av olika konstnärer och arrangerat samtal på Supermarket i Stockholm,för People´s Global Action i Liljeholmen , på Kulturnatten i Norrköping och på Ormston House Gallery i Limerick på Irland. Hösten 2015 visades en större utställning i Norrköping, inom ramen för projektet.

Konstnärer: Klitsa Antoniou (Cypern); Kimbal Quist Bumstead (UK); Nuría Güell, (Spanien); Daniela Ortiz (Peru); Xose Quiroga (Spanien); Kristina Müntzig (Sverige); Dror Feiler (Sverige/Israel); Gunilla Sköld Feiler (Sverige); Runo Lagomarsino (Sverige); Oscar Lara (Sverige/Peru)

Mer om de deltagande konstnärerna

Utställningen är curerad av Erik Berggren.

Museet för glömska drivs av Erik Berggren och Kosta Economou.

www.museetforglomska.se

Museet för glömska har finansiellt stöd från Kulturrådet samt Region Östergötland och vill tacka Hans Carlsson och Skånes konstförening för gott samarbete.

Facts don´t speak for themselves –
Migration and European borders

Skånes konstförening in collaboration with Museet för Glömska
Opening August 26, 6-9pm
Opening hours: Wed-Fri 1-5pm and Sat-Sun 1-4pm
The exhibition is on view until September 25

This project focuses on the current migratory landscape and the consequences of the border- and surveillance politics of Europe. Art about migration and refugees confronts us with the problem of how to represent the politically unrepresented and how to exhibit an ongoing and man-made catastrophe. The so-called refugee crisis appear to have created a crisis of images and facts. What should be in focus: the refugees, the victims, the camps, the smugglers or the systems and countries that maintain and aggravate the crisis?

The Museum of Forgetting has since 2014 pursued a curatorial investigation on art and migration in the project Is This the Time for Art? This exhibition – Facts don’t speak for themselves – is the next step in this investigation, an exhibition for Skåne Konstförening in Malmö.

We know that bombs fall upon innocent people, we know that the US and EU have a great responsibility for the collapse of the Middle East, we know that people drown in large numbers upon fleeing the catastrophe because of EU’s border politics and the closed down asylum system. But facts don’t speak for themselves. Facts don’t act by themselves. Somebody must speak for them, give them form, narrate how Europe have become a name and a symbol for border surveillance, walls, fear, camps, and drowned people. And something must be done.

Klitsa Antoniou But the Sea Kept Turning Blank Pages Looking for History

This project has been showing art and setting up talks at different venues, moving between the gallery and the political activist meeting, in Norrköping, at Supermarket in Stockholm, at the Peoples’ Global Action meeting in Stockholm, at Art Athina in Athens, and at the Ormston House Gallery, Limerick, Ireland

Artists: Klitsa Antoniou, (Cyprus) Núria Güell (Spain), Dror Feiler (Sweden/Israel) Daniela Ortiz (Peru/Spain) and Xose Quiroga (Spain), Gunilla Sköld Feiler (Sweden), Runo Lagomarsino (Sweden), Kristina Münzig (Sweden), Kimbal Quist Bumstead (UK) and Oscar Lara (Sweden/Peru).

More on the participating artists

The exhibition is curated by Erik Berggren

The Museum of Forgetting is led by Erik Berggren and Kosta Economou

www.museetforglomska.se

MFG has received financial support from the Swedish Arts Council
and the regional authority, Region Östergötland, Sweden.
We would like to thank Hans Carlsson and Skåne Konstförening for a good collaboration.