Movement, Belonging and Other Words
Läsningar med Aaiún, Lesley-Ann Brown och Parvin Ardalan.
Modererator: Tawanda Appiah.
8 september 16.00, Garaget

Är vi där än? Har vi anlänt? Frågor som ofta efterföljs av “är det här allt?” Under den här kvällen fokuserar vi på rörelse och tillhörandets politik genom berättande. Vi har bjudit in tre författare som tar oss med på en resa för att undersöka och fastställa subjektivitetens komplexitet. Istället för att utgå från ett universellt varande blir scenen ett rum för avbrott, skönhet, singularitet, frustration och motstånd. “Att vara” blir ett försök att omfamna här och där, där och här.

Movement, Belonging and Other Words är en del av utställningen No Country Like. Denna kväll blir en tillfällig händelse och mötesplats i det urbana vardagsrummet Garaget.

Hela programmet hålls på engelska.

Aaiún är en konstnär och författare baserad i Köpenhamn med rötter i Angola. Genom sin praktik utforskar Aaiún föreställningar om och erfarenheter av smärta och trauman och utmanar de förgivettagna visuella och litterära gränserna. Hon skriver för de som lyssnar och särskilt för svarta personer.

Lesley-Ann Brown är en författare, journalist, aktivist, poet och lärare baserad i Köpenhamn, med rötter i Trinidad och USA.  Hon är en av medgrundarna till Say It Loud, ett spoken-word kollektiv bestående av svarta kvinnliga poeter i Köpenhamn. I sitt arbete utforskar hon mödraskap, migration, identitet och nationalism och relationerna till land, och hur det relaterar till land, fångenskap och folkmord svarta människor utsatts för. Browns senaste bok “Decolonial Daughter: Letters from a Black Woman to her European Son” (Repeater Books, UK) är nyligen utkommen och undersöker metoder för avkolonisering.

Parvin Ardalan är journalist, feministisk aktivist och författare. Hon har arbetat som chefredaktör för Iranian Feminists Tribune, Zanestan och Change for equality in Iran, där hon även var med och grundade Women’s Cultural Center och One Million Signatures Campaign – en gräsrotsrörelse som arbetat för att upphäva kvinnodiskriminerande lagar.  Ardalan var en av initiativtagarna till Feminist Dialog och projektet “Women making HERstory” (2013-2016), för att avtäcka och skriva om historien om immigrantkvinnor (kvinnoimmigranter) under 100 år i Malmö. För närvarande är hon projektledare för “Migration Memory Encounters”, där kunskaper, erfarenheter, och minnen från migranter inom olika kulturområden återupptäcks och framträds i Sverige.

Skånes konstförenings verksamhet genomförs med stöd från Kulturrådet Region Skåne, Malmö Stad och ABF.