Monumental Sound

OBS, den 26 september, Gallerinatten , har Skånes konstförening stängt fram till kl. 18.00
Please note, on the 26th of September, Skånes konstförening is closed until 18.00.

Under Malmö Gallerinatt välkomnar vi er till en sensorisk och monumental audio-visuell upplevelse när sex konstnärer och musiker bjuds in att tolka  Anika Schwarzloses pågående utställning ”Monuments of the Future – Part 1”. Resultatet är två konserster och ytterligare två ljudinstallationer. 

22:00
Musikern Mattias Almlund (VED etc.) och konstnären Martin Thullin har slagit sig ihop och kommer under kvällen presentera sin ”innandömesskulptur” vars inre struktur samtidigt framförs och förgörs.

23:00
Författaren och tonsättaren Moa-Lina Croall kommer tillsammans med musikern Mika Forsling (Lur, Nuaia, Faela etc.) att konstruera ett totemlikt högtalarmonument. De båda vännerna har experimenterat med ljud tillsammans sedan mer än 20 år och framför här ett improvisationsverk med effekter, elektronik och små instrument som tar hela rummet i besittning.

Ljudinstallation
Konstnären Sara Wallgrens ljudverk utnyttjar rummets arkitektur. Ljudet fortplantas i galleriets vägg genom en resonanshögtalare vilken förvandlar väggen till ett högtalarmembran. Genom materialet ges den digitala osynliga informationen – en bearbetning av Higgs-partikeln – en kropp.

Ljudinstallation
Tonsättaren Charlie Arvidson (Logh, KAN, Arvidson/Friberg etc.). reflekterar med sitt ambienta orkesterstycke över den monumentala arkitekturen. Charlie uttrycker och undersöker samtidigt dess ofta  auktoritära och disciplinära karaktär som han omfamnar storslagenheten. Pompöst och förförande på ett grandiost vis ljuder musiken under hela kvällen i lokalerna och skapar eufori så väl som avsky.

Curator Olof Werngren.

ENG:
Anika Schwarzlose’s ”Monuments of the future – part I” interpreted as installation and live performances by six artists and performers, curated by Olof Werngren:

22:00
Musician Mattias Almlund (VED, etc.) and artist Martin Thullin have teamed up and will during the evening present their Innards Sculpture whose internal structure simultaneously will be performed and destroyed.

23:00
Writer and composer Moa-Lina Croall together with musician Mika Forsling (Lur, Nuaia, Faela etc.) will build a totem like speaker monument. The two friends have experimented with sounds together for more than 20 years and will perform a new improvisational piece with effects, electronics and small instrument that takes the entire room into possession.

Sound Installation
Artist Sara Wallgren’s sound piece will be utilizing the architecture. The sound propagates through the gallery walls via a resonance speakers which turns the space itself into a loudspeaker. The material is given a body, through invisible digital information – an adaptation of the Higgs particle.

Sound Installation
Composer Charlie Arvidson (Logh, CAN, Arvidson/Friberg etc.) reflects with his ambient orchestral piece upon monumental architecture. Charlie expresses its repression simultaneously as he embraces its magnificence. Pompous and seductive in a grandiose way the music is reminiscent of euphoria as well as disgust.

Curator Olof Werngren.