April 17, 2019, kl. 17-20

På onsdag den 17:e april kommer vi att undersöka det offentliga rummet i Seved och den konsten som finns där.

Vad finns det egentligen för offentliga platser i Seved? Har du en favoritgraffittivägg eller en plats som bär på många historier? Tillsammans samlas vi i våra lokaler på Bragegatan 15, kl. 17 för kaffe och fika. Kl. 17.15 går vi sedan ut på gatorna och undersöker och samtalar om vårt närområde. Promenaden kommer att ta ca. 1 timme.

Vi håller workshops varannan onsdag kl. 17-20 där vi tillsammans undersöker vårt närområde. Det går att komma till en workshop även om man inte varit med förut.

Vi kommer att göra zines, ha skrivar/poesi-verkstad, undersöka konsten som finns på gatorna i Seved, göra DIY textiltryck, rita om kartan för området, testa nya sätt att göra självporträtt, lära oss storytelling, göra avgjutningar, prata om objekt och berättelserna de bär på och smaka på Seved.

Workshops är en del av projektet Södra Sofielunds Museum som drivs av Skånes konstförening under en tvåårsperiod.

Vår verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet, ABF och med stöd av Region Skåne’s ”Ung kraft”-projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet.