2012 09 30 MediaMassage – ett avslutat projekt

Post scriptum / 

Skånes konstförening har nu avslutat projektet MediaMassage som pågick under 2011/2012. Här citat ur vår redovisning till bidragsgivarna / ”Under projektåret har vi kunnat skapa en mötesplats för mediarelaterad konst, performance och live-framträdanden. Vi har fått en väldigt bra respons från aktiva konstskapare som intresserar sig för och arbetar med digitala medier i bred form. Våra live-kvällar och vernissager har vi lagt så att MediaMassage och vårt andra utställningsprogram samspelat; det ena skapar intresse för det andra och publiken hittar nya konstformer. Dessa möten är väldigt positiva i vårt framtida arbete med att utveckla Skånes konstförening vidare. ” 

Vi vill tacka alla medverkande och våra besökare med en uppmaning – fortsätt håll koll på evenemang och utställningar på www.skaneskonst.se ! 

In english /
Skånes konstförening project MediaMassage lasted the season 2011/2012. Here a brief summary / 
”During the project year, we have been able to create a meeting place for media-related art, performance art and live performances. We have received a very good response from active artist and collaborators interested in and working with digital media. MediaMassage live events and workshops/exhibitions created a positive interest for our exhibitions and will benefit our future work to develop Skånes konstförening further on our journey to make our gallery space a meeting place for cross-over art experiences.”
Thanks to all participants and our visitors – continue to keep track of events and exhibitions at www.skaneskonst.se!

Medverkande / Participants

2012 05 25 – 06 10 Björn Olsson/Jeanette Land Schou

2012 05 26 – 06 09 FOKUS 2012 Open Call

2012 05 09 – 05 13 Anne Pajunen ”KRUINGTSJEN & andra superhits”

2012 03 23 – Unsworn Industries ”Chronophone”

2012 02 10 JOHN DUNCAN [us] + ANDREAS KURTSSON

2011 12 02 lemuriformes

2011 11 12-13 Invisible Spaces _ Mayte Vaos

2011 10 15 – 11 13 Spektrografi utställning

2011 10 09 / Yuki Higashino & Anna Norberg

Thore Soneson / Projektledare / Om Marshall McLuhans texter