PRATA PRATA – SPEAK SILVER
LealVeileby
Sven och Ellida Hjorts minnesfond utställning

23 November 2018 – 20 Januari 2019
Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö

Vernissage/Opening event Unboxing: 23 November 2018, kl 18.00
Finissage/Föredrag Stone of Blue: Matter of Tomorrow, 20 Januari 2019, kl 14.00

Prata. Ett ord som vi känner till den svenska betydelsen för, men som också betyder “silver“ på portugisiska. Hur kan denna bedrägliga vänskap, ett ord med samma stavning men inte betydelse, adressera skillnader i språk som påverkar den mänskliga uppfattningen av världen såväl som kulturella kontexter och traditioner?  Sådana språkliga (fel)översättningar är utgångspunkter i utställningen PRATA PRATA – SPEAK SILVER av den svensk-portugisiska konstnärsduo LealVeileby, bestående av António Leal (PT) och Jesper Veileby (SE). Deras konstnärliga process är dialogbaserad och de kulturella utbyten som de delar samt deras lekfullt utforskning av hur människor ser på och uppfattar världen står som grund för deras gemensamma praktik.

Utställningen är en konstellation av nya och aldrig tidigare visade verk som utforskar duons egna språkliga konflikter; det svenska och det portugisiska språket, som talas i motsatta ändar av Europa, tillsammans skapar en ny syntax som kombinerar texter, videor och objekt. LealVeileby utforskar språkens mystiska förmågor att översätta tanke och idé och kombinerar Fado musik, fabler och icke-mänsklig kommunikation i videoverk där bilder och texter smälts samman till ett antropomorfiskt spel och pekar på hur människor genom språket projicerar deras egna drag på sin omgivning. Utställningen presenterar objekt som skapades i samarbete med António Leals far Ismael Leal (född 1933). Han har slöjdat miniatyrer av djur som väcker vagabondens ande av de djur som finns i deras videoverk till liv. Deras dialog ledde också till en serie reparerade hushållsredskap från Sverige, för vilket LealVeileby tillverkade lådorna i vilka de presenteras och förvaras, en handling som reparerar i ett lättvindigt slit-och-släng-samhälle. Fast i sin egna konceptuella motsättning skickas trasiga hushållsredskap från Sverige till Portugal för att repareras och returneras med en ny funktion. Konstnärernas humoristiska adressering av frågor kring produktion, arbete och hantverk uppmanar besökare att utmana sin egen position som konsumenter och att ompröva värdet av konstens mening och materialitet.

Som en del av utställningen kommer en publikation av LealVeileby att ges ut med texter och bidrag från Elena Tzotzi, Kah Bee Chow, Janneke Schoene, Laura Hatfield och Ismael Leal. Under vernissagen kommer publikationen att släppas och en unboxing akt med LealVeileby kommer att ge de reparerade hushållsredskapen ett nytt liv. Under finissagen söndagen den 20 Januari kommer duon att hålla föredraget Stone of Blue: Matter of Tomorrow, en introduktion till LealVeileby’s senaste projekt.

LealVeileby är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium. Det delas årligen ut av Skånes konstförening till en ung lovande konstnär baserad i Skåne som tas fram av en stipendiegrupp tillsatt av föreningens styrelse. 2018 års stipendiegrupp bestod av: Laura Hatfield (Skånes konstförening), Kah Bee Chow (Skånes konstförening) och Elena Tzotzi (SIGNAL – Centrum för samtida konst, Malmö).

António Leal och Jesper Veileby har båda en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö. Duon har haft soloutställningar på Espaço Campanhã (Porto), Konsthall K (Karlstad) och Galleri Pictura (Lund) tillsammans med ett antal grupputställningar i Sverige, Danmark, Portugal, Spanien och Brasilien. De är representerade i EDP Foundation / MAAT Museum Collection (Lissabon). 2017 hedrades LealVeileby på Fuso – Video Art Festival i Lissabon, och de har vardera fått ett ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Utställningen är kuraterad av Laura Hatfield och Janneke Schoene.

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.