via GIPHY

Performance, Konsert
18.00 – 00.00
Fritt inträde

Gallerinatten på Skånes konstförening består i ett performance av Polar Agony Studios samt en konsert med Dror Feiler och är en del av programmet under den pågående utställningen ”Fakta talar inte för sig själv” curerad av Museet för Glömska.

Program

20.00
Performance – Polar Agony Studios ”Transexotic Tourettes”
Ett performance som på olika sätt undersöker begreppet missförstånd. Hur kan pop, media och och den andres blick påverka i utformning av ens egen representation? Genom en tvångsmässigt konstruerad bildsamling, musik och ett påhittat språk, guidar Polar Agony Studios oss genom normalitetssökandets schizofreni.

21.00
Konsert – Dror Feiler
Dror Feiler, konstnär, aktivist och israelisk-svensk tonsättare medverkar i den pågående utställningen ”Fakta talar inte för sig själv”. Till gallerinatten kommer han beväpnad med sin saxofon för en unik konsert och ett utforskande av saxofenens subversiva potential.

23.00
Performance – Polar Agony Studios ”Transexotic Tourettes”

___________________________________________________
___________________________________________________

Performance, Concert
18.00 – 00.00
Free entrance

The Gallery Night at Skåne Art consist of a performance by Polar Agony Studios as well as a concert by Dror Feiler and is a part of the program during the current exhibition ”Facts don’t speak for themselves.” which is a collaboration with the Museum of Forgetting

Program

20:00
Performance – Polar Studios Agony ”Trans Exotic Tourettes”
”Trans Exotic Tourette’s” is a performance that explores the concept of misunderstanding. How can pop, meudia and and the gaze of the other affect the design of one’s own representation?
Through an obsessive collection of pictures, music and a invented language, Transexotic Tourette’s guides us through the schizophrenian side of the search for normality.

21:00
Concert – Dror Feiler
Dror Feiler is a artist, activist and Israeli- Swedish composer currently represented in the ongoing exhibition ”Facts do not speak for himself”. To the Gallery Night he comes armed with his saxophone to give a unique concert and an exploration of the subversive potential of the saxophone.

23:00
Performance – Polar Studios Agony ”Trans Exotic Tourettes”