Frauke2_liten

Butohdansaren och tillika koreografen Caroline Lundblad aka Frauke gästar Skånes konstförening

Lördagen den 13:e och söndagen den 14:e juni kl. 19.00
Biljetter går att köpa via Kulturcentralen 120 kr eller i dörren.

Storslagen ödslighet. Ett kallt ljus speglas på ytan, under – ett mörker som bevarat sina hemligheter. Känslor låsta på obestämd tid. Himlen rämnar, vita blixtar skär loss dess grepp, fallande droppar slår ner mot marken. Kronblad öppnar sig i natten för att dricka. Buren kropp vilar i dimmor med ett dånande och oupphörligt störtande, inuti bergets hamn. En form utkristalliseras och träder fram.

Det centrala temat i verket Emerge är att belysa skillnaden och sambandet mellan tomhet och uppkomst – genom elementet vatten. Det japanska elementet mizu (vatten), representerar formlösa saker i världen, som blod och kroppsvätskor – våra mentala och känslomässiga tendenser. I Emerge finns tillstånd av instabilitet och förändring ur vilka en form utkristalliserar sig och träder fram. Månens gravitationskraft styr vattnets rytm och cykel. Den är en medelväg mellan solens ljus och nattens mörker och sfären mellan det medvetna och det omedvetna. Dansen framförs i vatten – där vattnet blir en förlängning av dansen.

Butoh: Frauke
Kostym: Gerd Karlsson
Ljus/scenbild: Peter Götzlinger
Ljudkomposition: Sanjin
Produktion: GoldDigger Productions
Längd: 35 min
Foto: Haruna Kawanishi
http://www.frauke.se

 

_MG_1019

We are happy to announce the Butohdancer and choreographer Cecilia
Lundblad aka Frauke visits Skåne Konstförening

Saturday 13th and Sunday June 14th at. 19:00
Tickets are available at Kulturcentralen 120 kr.

Magnificent desolation. A cold light reflects itself at the surface, below – a darkness that preserved its secrets. Emotions locked away for an indefinite time. The sky splits, white lightning cuts loose its grip, falling drops hit the ground. Petals open up in the night to drink. Carried body rests into mists with a roaring and ceaseless down rushing, inside the harbor of the mountain. A form is crystallized and moves to the surface.

The central theme of the performance Emerge is to highlight the difference and relationship between emptiness and emergence – thorough the element of water. The Japanese element mizu (water), represents the formless things in the world, blood and bodily fluids – our mental and emotional tendencies. From the conditions of instability and change a form emerges. The moon’s gravitational force controls the rhythm and cycle of water. It is the middle ground between the light of the sund, the darkness of night and the sphere between the conscious and the unconscious. The dance is performed in water – where the water becomes an extension of the dance.

 

Butoh: Frauke
Costume: Gerd Karlsson
Light/set: Peter Götzlinger
Sound Composition: Sanjin
Production: Gold Digger Production
Length: 35 min.
Photo: Haruana Kawasanishi
http://www.frauke.se