twohectares
Bild från Erik Sjödins & Fernando Garcia Dory’s film ”Two Hectares”

18:00 – 21:00
Fritt inträde

Skånes konstförening bjuder in till ett filmprogram på temat att odla det gemensamma.

Program:

18.00-21.00: Filmprogram: Att odla det gemensamma.

Mer om filmprogrammet:

Filmerna i Att odla det gemensamma skildrar odlingars och grönområdens sociala och symboliska plats i stadsrummet. Programmet rör sig från Virginia genom Göteborg och vidare till Malmö och Stockholm. Röster från människor som engagerar sig direkt i odlandets, och den gröna stadsgestaltningen, blandas med historiska tillbakablickar och reflektioner kring konstens potential i sammanhanget.


Two Hectars, 13.36 min, 2013-2014

Erik Sjödins & Fernando Garcia Dorys film om Gulliga Föreningens odlingar på Hästa gård i Stocholm.

The return of Lenin, 5 min, 2000

Kolonial Odlings (Lena Ignestam, Per Gustafsson, Christel Lundberg) film tar utgångspunkt i Lenins besök i en svensk koloniträdgård 1917, men berör även frågor om koloniträdgårdarnas sociala och politiska historia.

CASESTORY_Komettorgets allotments, 2011

En skildring av statsodlandets mer nutida premisser av Maria Draghici och Anders T Carlsson. Filmen bygger på intervjuer med odlare på komettorget i Göteborgsförorten Bergsjön, om deras ambitioner och deras arbete.

Art in the public eye: The making of Dark Star Park, 33 min, 1988

En dokumentär om Nancy Holts offentliga konstverk i Dark Star Park Arlington, Virginia. I filmen får vi följa arbetet med att framställa och installera verket. Filmen innehåller kommentarer och reflektioner från Virginiabor, arkitekter, konstruktörer och konstnären själv.

Redaktionellt urval: Kalle Brolin, Sebastian Dahlqvist & Hans Carlsson

_______________________________________________________________________

Skånes konstförening invites you to a film program on the theme of farming the common.

Program:

18.00 – 21.00: Film screenings: To cultivate common.

More about the film program: The films in ”Farming the common” depicts urban farms and green areas social and symbolic locations in the city. The program moves from Virginia through Gothenburg to Malmö and Stockholm. Voices from people engaged directly in the gardening, and the green city configuration, blended with historical flashbacks and reflections on the potential of art and artistic practices in the context.

Two hectars, 13:36 minutes, 2013-2014
Erik Sjödin & Fernando Garcia Dory film about Cute Association plantations on Hästa Gård in Stocholm.

The Return of Lenin, 5 min, 2000
Kolonial Odling (Lena Ignestam, Per Gustafsson, Christel Lundberg), the film takes on the basis of Lenin’s visit to a Swedish allotment in 1917, but also concerns issues of the gardens colonial, social and political history.

CASESTORY_Komettorgets allotments, 60 min, 2011
A depiction of the more contemporary premises of urban gardening is presented by Maria Draghici and Anders T Carlsson. The film is based on interviews with farmers in the comet square in the Gothenburg suburb Bergsjön, their collective ambitions and their work.

Art in the Public Eye: The making of Dark Star Park, 33 min, 1988
A documentary about Nancy Holt’s public artwork ”Dark Star Park” in Arlington, Virginia. The film follows the work to produce and install the work. The film includes comments and reflections from citizens in Virginia, architects, designers and the artist himself.


The filmprogram is curated by Kalle Brolin, Sebastian Dahlqvist and Hans Carlsson