FatFemmeFurious – Julischka Stengele

Torsdagen den 22 mars kl 19:00-21:00
Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö

Välkommen till ett performance av konstnären och kroppsaktivisten Julischka Stengele på Skånes konstförening!

[Det var tidigt höst i Bukarest. De hade slagsmål med honung, krossade lökar och en mängd kroppar sammanflöt med de kommunistiska fabrikernas damm och brända skräp. Fabrikerna som nu bit för bit transformerades  till diskotek och fitnesstudios. De bakade 10 kilo billiga aubergine i en improviserad ugn framför en byggnad som tidigare varit ett statligt förvaringsutrymme för böcker, nu omvandlat till ett museum för modern konst. Min mun vattnas fortfarande vid minnet av de smetiga godbitarna: auberginepasta med lite olja, lök och salt.

Luften var genomsyrad av missnöje, av hudens oro och dess utanförskap. Julischkas närvaro fyllde luften den veckan, för mig. Hennes kropp som ramade in utrymmet, hennes ord – skarpa och gripande. En dag fick vi en hemlig inbjudan att ta oss till ett halvt avskilt rum i samma byggnad – för att delta i en konsert. Cismän tilläts inte delta. Det kändes tryggt och vi var kanske femton personer som befann sig i rummet. Konserten var ett performance med en annan vacker lokal konstnär, Andreea. Julischka och Andreea tog av sig sina kläder och började göra musik med sina kroppar, med skinnens veck, med ljudet från beröring och smällar, med hur deras kroppar rörde sig mot varandra och mot utrymmet.

Det var inte tillåtet att varken ta bilder eller spela in ljud, något som inte heller kändes relevant att göra, absorberade som vi var av den tysta intimiteten som uppfyllde oss alla. Det var ett performance bara för minnet, för arkivet av förnimmelser som finns inom oss. Det var tänkt att endast existera som en sägen.]

På Skånes konstförening öppnar Julischka Stengeles närvaro och handlingar upp för en serie framtida händelser som syftar till att ompröva och utforska den numera klassiska idén om kroppen som arkiv och mnemotekniskt instrument. Under året kommer flera konstnärer att bjudas in för att genomföra dessa omprövningar och undersökningar med metoder som bottnar i erfarenheter av aktivism, migration, kolonialism och queerhet. Det rör sig om konstnärskap som alla genomsyras av kritiska förhållningssätt till heteronormativitet, rasism och funkofobi.

Julischka Stengele om sin praktik:

”Jag är Julischka Stengele, en konstnär med tvärvetenskaplig praktik, kulturarbetare och pedagog. Jag är baserad i Wien, Österrike men arbetar internationellt. Jag uppträder, skriver, talar, skapar fotografier, videor och installationer. Jag håller även i workshops, samtal och organiserar och curaterar olika händelser. Förhållandet mellan en kropp och dess miljö utgör en grund för mitt arbete. I synnerhet den feta, klassificerade, könade och stigmatiserade kroppen i sin sociokulturella kontext. Att använda min egen kropp som innehåll, material och form har stor betydelse för det jag gör. Även om det performativa är dominerande i mitt arbete, är jag inte bunden till ett visst medium. Jag arbetar utifrån ett intersektionellt, queerfeministiskt perspektiv, och utforskar politiska dimensioner av det personliga.

Att undersöka blicken, förhållandet mellan att betrakta och att betraktas är av central betydelse för mitt konstnärliga arbete. Jag är särskilt intresserad av synen på socialt diskriminerade kroppar, liksom åsikterna från de som diskrimineras, deras syn på sig själva och de förtryckande mekanismerna.

I min konst, liksom i mitt arbete som nakenmodell undersöker jag strategier för att returnera dessa blickar. Min egen kropp och de sociala förutsättningarna den har används både som ämne och som uttrycksform. Scenen – oavsett om det är i teatern, i teckningssalen eller på gatan – använder jag som en plats för självbestämd synlighet. Jag utmanar fastlagda och bilder tagna förgivet med mina egna, genom att vara tjock utan ursäkter, queer och femme. ”

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.