24/11 – 27/11 2012

Gästspel: Scenfundamentet

MOVING TOWARDS THE CONQUEST OF PARADISE
A WIN WIN SITUATION
Speldatum: 24, 25, 27 November kl 19.30
En interaktiv teaterperformance av och med SCENFUNDAMENTET. Detta är andra delen i SCENFUNDAMENTETs projekt A WIN WIN SITUATION, en föreställningsserie som behandlar kvalitet. I MOVING TOWARDS THE CONQUEST OF PARADISE utforskar gruppen rummet som social och konkret konstruktion.
I föreställningens fem akter slussas deltagarna genom kvalitetens konstruktion och tränas i att skapa och uppleva kvalitativa rum. Performancegruppen utforskar hur det socialt konstruerade rummet förhåller sig till det konkreta rummet och hur olika förutsättningar och öppningar i rummet påverkar våra möjligheter att uppleva kvalitet.
Föreställningen är uppbyggd som en terapeutisk och pedagogisk förflyttning genom rummets möjligheter, med målsättningen att nå fram till en ärlig och uppriktig känsla av att utgöra kvalitet.
Det hela tar sin början i en enkätundersökning som övergår i gruppterapi som förberedelse inför jazzmingel med rödvin. Deltagarna slussas därefter in i klaustrofobiska rum konstruerade för endast två kroppar, en situation som de sedan tvingas återuppleva genom att se en videoinstallation, under övervakning av vakter. I föreställningens crescendo dramatiseras deltagarnas egna känslor och förväntningar i ett ljudkonstverk, för att direkt efteråt processas i Morgonsoffan.
Speldatum: 24, 25, 27 November kl 19.30
Biljettpris 100 eller 150 kr valfritt. Betalas kontant i dörren.
Biljetter bokas genom att maila boka@skaneskonst.se skriv föreställningsdatum och namn i mailet.
Publikplatser: 20 st per föreställning
Manus, regi, produktion: Linn Möller och Maria Nilsson
Medverkande på scen: Linn Möller, Maria Nilsson, Nora Bredefeldt och Stina Ström
Övriga medverkande: Karl Dahlström,  Greta Rechlin, Daniela Dahl, Nina Sigurd, Constance Holmbeck, Gizem Erdogan, Pär Lundgren, Jonathan Lundgren, Mårten Gisby


9/11 – 11/11 2012

Nio föreställningar #2: Blen blen

SAMTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR ÄR FULLBOKADE 
Samtalet.
Meningar som speglas i varandra, förstärks, förvrängs och blir.
Meningar som existerar bara inom samtalets gränser.
Meningar, människor och agendor med, mot och i varandra.
Mening som blir genom upprepning till ritual.
Kompositör, koreograf, konstnär.
Personer som speglar sig i, med och mot varandra.
Reflekterar samtalet och bygger gränser,
Gränser som blir till och bryts upp igen, förändras, förmedlas.
Verk.
Ett verk som speglas i sig självt, förvrängs och blir till framför oss.
Ett verk som bara existerar inom sig självt, för sig självt.
Ett verk som speglar ett samtal som speglar människorna bakom verket.
Blen Blen är skapat och framfört av Evnita Karlssom, Erik Lagerwall och
Ofelia Jarl Ortega.
Övriga medverkande: Martin Holm, Gustaf Sörnmo, Anna Malmros, Ida
Wassberg.
Fem föreställningar:
Premiär fredag den 9:e november kl 19.00 FULLBOKAD
Lördag den 10:e november kl 16.00 FULLBOKAD och 19.00 FULLBOKAD
Söndag den 11:e november kl 16.00 FULLBOKAD och 19.00 FULLBOKAD
Ni som har bokad plats, vi öppnar dörrarna 20 minuter innan föreställningen börjar. Kom i tid!
Plats MÅSTE bokas innan – endast 20 platser per föreställning.
Skicka mail till boka@skaneskonst.se ange dag, tid och namn.


27/10 2012

Nio föreställningar #1: Society for Nonproductive Activity

Bilder finns här!

Lördag den 27:e oktober kl 16.00. Fri entré

Föreställningar kl 16.15-17.00 samt 17.15-18.00
SoNA: Society for Nonproductive Activity:
”Min onkels omveje til glade dage”
SoNA är ett laboratorium för experimenterande möten mellan olika konstnärliga discipliner. Förebilden är konstnären Kurt Schwitters idéer om Merzbühne; den ideala scenen: ett abstrakt rum där ljud, poesi, bilder och tablåer uppträder på lika villkor, där förhållandet mellan de olika delarna utgör det egentliga verket. Scenen är ett improvisatoriskt rum, där delverken och tablåerna löpande blir införda i rummet som efterhand blir mer och mer skulpturalt.
SoNA genomför nu en rad projekt som undersöker produktionens väsen och värde. Begreppet produktion är idag hårt knutet till ekominska begrepp som tillväxt, sysselsättning och välfärd – men i skuggan av hotande både ekonomiska och ekologiska kollapser är nu viktigare än någonsin för oss att reflektera över hur mycket av vårt liv som skall styras av nuvarande värdeordning.
SoNA ifrågasätter och försöker avmontera produktionen dess vanligaste betydelse, för att istället reflektera över vad som är rationellt och hållbart att producera.
Medverkande på Skånes konstförening är Anders Visti, Lene Noer, Jens Balder, Peter Ole Jørgensen och Kim Grønborg samt Rickard Daun (SE) och Golshid Rokhzan (SE/DK)
Nio föreställningar
SoNAs föreställning på Skånes konstförening inviger vår serie ”Nio föreställningar”. Iden bakom ”Nio föreställningar” är som hämtad ur SoNAs programförklaring och det känns därför helt naturligt och väldigt självklart att inleda föreställningsserien med dem – great minds think alike.
”Nio föreställningar” är en rad experimenterande möten mellan kreativa individer som gemensamt sammanställer en föreställning. Föreställningen kan vara enbart en kväll, återkomma vid flera tillfällen eller utvecklas till en längre utställning – allt beroende på vad som sker under mötet mellan deltagarna.
”Nio föreställningar” är ett pågående projekt som till stor del kan genomföras tack vare ett generöst bidrag från Region Skåne. Föreställningsserien som kommer att pågå till slutet av 2013 förbehåller sig rätten att fritt tolka det numeriska värdet nio från allt mellan sju till oändligheten.


14/10 2012

Gästspel: CONST Literary (P)review

Söndagen den 14/10 gästas Skånes konstförening av tidskriften CONST Literary Preview. CLP bjuder in till ett samtal mellan redaktörerna Ida Therén och Maria Mårsell samt Evelina Stenbeck (doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet) om gränserna för skrivande, konst och teater. Dessutom blir det ”Körläsning” av Helena Lie och Olle Dyrander, där de själva och andra läser deras verk.
Självklart kommer CLP att finnas till försäljning för specialpriset 100 kr.
Tid: kl 16 -1730. I baren bjuds det på te och småkakor. Varmt välkomna! (Utställningen håller som vanligt söndasöppet kl 13-16).


29/9 2012

Gallerinatten: MIRACULOUS (ORGANIC) del 2 & Below the Radar – En audiovisuell granskning av den finska timmerexporten

Bilder finns här!

På Gallerinatten den 29/9 bjuder Skånes konstförening in till den andra av två performancekvällar i regi av Essi Kausalainen och Mikko Kuorinki. Med sig har de Maurice Blok, Eeva-Mari Haikala, Magnús Logi Kristinsson och Tero Nauha.

Hållpunkter för kvällen (obs cirkatider):
20.00 Magnús Logi Kristinsson – pågående under hela kvällen
20.30 Maurice Blok (ca 20-30 min.)
21.15 Eeva-Mari Haikala (ca 40 min.)
När han var åtta år gammal skickade Magnús Logi Kristinssons mamma honom på dansskola. Han var den enda pojken och mycket generad gick han bara dit en gång. På Skånes konstförening uppför Kristinsson de enda steg han någonsin lärt sig eller kan komma ihåg.
Maurice Blok föredrar vardagliga föremål i sina performances. Trä, rep, spik och hammare. Alla sorts verktyg. Han vet ännu inte vad han ska göra på Skånes konstförening. Han behöver känna av stället och se vad det har att ge honom. Oftast använder Blok sig av material han hittar på platsen.
Eeva-Mari Haikala kommer i sin performance att utgå ifrån den Waelsiska konstnären Gwen Johns (1876-1939) tankar om porträtt och om att vara modell.
Below the Radar – En audiovisuell granskning av den finska timmerexporten.
I foajén visar vi en installation med projektioner, video och grafik av Anders Smolka, Christian Johnsson och Henrik Göranson.
Dessutom blir det musik, videoprojektioner och mat såklart – i baren kommer det att finnas korv (veg & kött) med bröd för en billig peng.
Fri entré. Öppet mellan kl 18-24. Varmt välkomna att Gallerinatta hos oss!
Miraculous (Organic) sponsras av Arts Council Finland & Kulturfonden for Sverige och Finland.
http://miraculousorganic.tumblr.com/


28/9 2012

MIRACULOUS (ORGANIC) del 1

Bilder finns här!

Fredagen den 28/9 bjuder Skånes konstförening in till den första av två performancekvällar i regi av Essi Kausalainen och Mikko Kuorinki. Med sig har de Maurice Blok, Eeva-Mari Haikala, Magnús Logi Kristinsson och Tero Nauha.

Hållpunkter för kvällen (obs cirkatider):
20.15 Mikko Kuorinki (ca 15 min.)
20.45 Tero Nauha (ca 25 min.)
21.30 Essi Kausalainen (ca 25 min.)
 Essi Kausalainen arbetar ofta med levande, organiskt material i sina performances. Just nu är hon fascinerad av mineralet, pärlor, silke, te och svampar. Det och även bin, whisky och cigarrer kan dyka upp under hennes performance på Skånes konstförening.
Flera av Mikko Kuorinkis performances är textbaserade och det är inte helt omöjligt att han undviker ett liveframträdande hos oss. För Kuorinki är det av vikt att hitta vägar att vara närvarande och ändå inte på samma gång.
För Tero Nauha handlar performance om möten, intervjuer, workshops, bilder, reflektioner, inspelningar etc. Det är en poetisk reflektion över hur livet tolkas och struktureras. Nauha arbetar med projektet Life in Bytom som utspelar sig i en Schlesisk post-inudstrial stad. En kortare version av detta kommer att presenteras på Skånes konstförening.
Fredag 28/9. Dörrarna öppnas 19.30. Performancen börjar 20.00.
Fri entré. Varmt välkomna!
Del två av Miraculous (Organic) äger rum på Gallerinatten 29/9. Se separat evenemang.
Miraculous (Organic) sponsras av Arts Council Finland & Kulturfonden for Sverige och Finland.
http://miraculousorganic.tumblr.com/


27/9 2012

Gästspel: Fractured Mechanics

Frim/Syd presenterar:
Torsdagen 27:e september kl 19.00
Inträde 50 kr.
”Fracture mechanics”, det vill säga det naturvetenskapliga studiet av sprickbildningar i material, är en väl vald liknelse för den experimentella musikens undersökningar av ljudens former och brytpunkter.
Burkhard Beins, Lucio Capece, Paul Vogel, Martin Küchen.


23/9 2012

Finissage performance! Mathias Kristersson och Edwin Burdis

KL 16.00 – 18.00 fri entré
Till finissagen för utställningarna ”A Very Short Introduktion to Nothing” och ”Uncertain Triolectics” kommer Mathias Kristersson (SE) och Edwin Burdis (UK) att framföra var sin perfomance.
Mathias Kristersson har skapat en helt ny performance som bygger på utställningarnas tema kring nonsens och intet. Hans tidigare performance har bland annat kunnat ses på Lilith Performance Studio och Moderna Museet
Purr, Fig, Purr (2011) är en perfomance av Edwin Burdis (UK) där han intervjuar en av galleriets pelare. Som i så många av sina performance leker Edwin Burdis med att genom extrem uppriktighet framkallar en stress hos betraktarna. Hans uppträdande beskrivs ofta som Sisyfos-lika slapsticks, skapande en koppling mellan det sublima och bohemisk skälvreflektion och uppsökande inriktad underhållning.
Utställningarna ”A Very Short Introduktion to Nothing” och ”Uncertain Triolectics” har som vanligt öppet under söndagen mellan 13-16 för er som vill se dem en sista gång.


5/9 2012

Gästspel: David Stackenäs / Tatsuya Nakatani

Insläpp kl 19.00 entré 50 kr.
FrimSyd presenterar:
David Stackenäs är vid det här laget ett välkänt namn såväl inom som utanför Sveriges gränser. Med rötterna i det brittiska 70-talets fria gitarrtraktering har han alltsedan solodebuten The Guitar (2000) låtit strängarna gnissla på en ansenlig mängd högkvalitativa inspelningar, både på egen hand och i samarbeten med Mats Gustafsson, Barry Guy och Raymond McDonald (för att nämna några). Stackenäs’ repertoar är dock allt annat än enkelspårig, och vid sidan av det mer expressiva strängbändandet och har han utforskat allt från statiska ljudkluster till subtila elektroakustiska klanger.
Till Malmö kommer Stackenäs i sällskap med den japanske trumslagarenTatsuya Nakatani. Nakatani – sedan 15 år tillbaka boende i USA – uppvisar likt Stackenäs en stor konstnärlig bredd, och i hans rika diskografi återfinns samarbeten såväl med lowercase-entusiasten James Coleman som FMP-legendaren Peter Kowald och den hårdblåsande Downtown-saxofonisten Assif Tsahar. Nakatani är därtill väl bevandrad i den traditionella japanska slagverksmusiken.
Efter två längre turnéer har Stackenäs och Nakatani utvecklat ett tätt och infallsrikt samspel, och det är med stor glädje som vi i Frim/Syd kan välkomna


11/6 – 1/7 2012

SOMMARSTÄNGT

Evenemangssenheten på Skånes konstförening håller i stort sett stängt under sommaren. Vi återkommer!

Om ni undrar så håller GetDaun full fart och vi gästas av:
Stevie Moore + mer den tisdag 3:a juli! :: 

R.STEVIE MOORE (USA),SOFIA HÄRDIG, MACIEJ KALYMON (konst), KRISTIAN NIHLÉN (ljus)
TISDAG 3 JULI 20-00 

ENTRÉ FÖRKÖP: 100kr (ink förköpsavgift) / 120kr i dörren

Kommer finnas 80 biljetter till salu.

Förköp på Rundgång

 


10/6 2012

Final!Festival!Finissage!

Skånes konstförening och GetDaun presenterar:

FinalFinissage söndag 10 juni.

FREDRIK OLOFSSON [sve] / SUPER JAM [sve]
ELFIN SADDLE [can] / VUK [fin]

Finissage med livemusik, grillfest på gården, dj:s och mingel. Vi håller stängt under dagen för förberedelser.

Varmt välkomna kl 16.00 för stor MediaMassage-FINAL!

 


7/6 2012

LÖDBAR II

KL 18.00 – 22.00
Kvällens lödtender Anders Smolka hälsar välkommen till den andra av två lödkvällar på Skånes konstförening. En mötesplats för lödnörden i dig. Här kan en träffas, löda, dricka folköl och hänga.
Kvällens tema är LJUS och ljuskonstnären och tillika Malmöbon Martin Sörensen kommer att berätta om de lasrar som han under många år har konstruerat och använt sig av i ljussättning på arrangemang av olika slag. Naturligtvis kommer han även att bjuda på en visuell uppvisning!
Mat och folköl kommer att finnas till försäljning, ta med kontanter. Vill man själv bidra eller medverka på något sätt så är det välkommet. Exempelvis: visa eller berätta.
Fri entré såklart.


2/6 – 1/1 1970

MediaMassage: FOKUS 2012 OPEN CALL

ARTIST TALK + SCREENING den 2 juni kl 15  – medverkande konstnärer – Christina Christensen / Smike Käszner / Barnabas Wetton

FOKUS 2012 är en dansk videokonstfestival som arrangeras av Nikolaj Kunsthal i Köpanhamn. Årets upplaga fyllde Nicolaj Kirke i centrala Köpenhamn med ett aktuellt och extremt ambitiöst program. Se mer på http://www.kunsthallennikolaj.dk/

Under avslutningen på projektet MediaMassage kommer vi på Skånes konstförening att visa Open Call programmet – tio nyproducerade danska videokonstverk, ett urval av 120 insända verk. Bidragen spänner från filmatiserad performance till det dokumentära, från samtida porträtt till verk som berättar personligt om dansk-tyska krigstiden. Spännvidden och den konstnärliga bredden på videoverk är stor! Mer info på MediaMassage 


31/5 2012

LÖDBAR I

KL 18.00 – 22.00
Kvällens lödtender Anders Smolka hälsar välkommen till den första av två lödkvällar på Skånes konstförening. En mötesplats för lödnörden i dig. Här kan en träffas, löda, dricka folköl och hänga.
Kvällens tema är LJUD och den skivaktuella Henrik Göransson (aka Benjamin Syra, aka Cocillana) kommer att berätta om sina synth-byggen, framförallt om den modular-synth som han har arbetat på hemma vid köksbordet under det senaste året. Henrik kommer även att bjuda på audiella smakprov på vad hans bygge kan åstadkomma.
Mat och folköl kommer att finnas till försäljning, så ta med kontanter. Vill man själv bidra eller medverka på något sätt så är det mycket välkommet. Exempelvis: visa eller berätta.
Fri entré såklart.


18/5 2012

KONVOJ:ENSEMBLE & HÄRDIG / AMSLER / SIEBEN

Kl 20.00 pris 50 kr (endast kontanter) 

KONVOJ:ENSEMBLE drivs av Ola Paulson och är en ny konstellation med fokus på improvisation och uppförande av instruktions- och grafiskt baserade kompositioner. Musiker: Ola Paulson, saxofoner | Lotte Anker, saxofoner | Liudas Mockûnas, bassaxofon | Jakob Riis, laptop/ elektronik | Anders Uddeskog, slagverk

HÄRDIG/ AMSLER/ SIEBEN Är en ny unik konstellation med tre mycket intressanta musiker:

SOFIA HÄRDIG Röst Gitarr Rock och Friimpromusiker

KATRINE AMSLER Klaver Elektronik är en av de drivande i skivbolaget BoogiePost Recordings

STEPHAN SIEBEN Gitarr Aktiv i grupper som Angel, Big Bombastic Collective

Ett samarbete mellan konvoj:art och FRIM/SYD


15/5 2012

GetDaun: CONCERN [usa] + MATAR DOLORES [ita]

CONCERN [usa] + MATAR DOLORES [ita]
kl 19.00 pris 50 kr (endast kontanter)
 
CONCERN / Tidigare Oscillating Innards, men här bjuds det på mer ambient organisk drone.
http://soundcloud.com/concern


9/5 – 13/5 2012

MediaMassage: Anne Pajunen ”KRUINGTSJEN & andra superhits”

Verket “Kruingtsjen och andra superhits” är en föreställning och en utställning. Ett allkonstverk som byggs upp och framförs på Skånes konstförenings scenrum under andra veckan i maj 2012.
Föreställningen bjuder på solosång, skivspelare, elektronik och viola med och av Anne Pajunen. Utställningen innehåller levande videoinstallationer, flyttbara ljusobjekt, små interaktiva ljudinstallationer. Besökaren kan påverka ljudbilden, lämna efter sig skriftliga meddelanden eller bara uppleva rummet.
Anne Pajunen ger tre föreställningar av ”KRUINGTSJEN & andra superhits” – onsd den 9 maj, lörd 12 maj och sönd 13 maj kl 19.00.
Dörrarna öppnas kl 18.30. Entré 40 kr.
OBS! Begränsat antal platser. Boka på boka@skaneskonst.se 
Öppettider för utställningen är våra normala öppettider – ons-fre 14-18, lörd-sönd 13-16.
Mer om ”KRUINGTSJEN & andra superhits” på bloggen MediaMassage och om hennes performanceverk och musikaliska projekt på egna hemsidan www.annepajunen.com.
Mer bilder här!


25/4 2012

Henrik Möllers ”Ungdomsprojektet: Värnhem” + The Kurws(pol)

Ungdomsprojektet: Värnhem
onsdag den 25:e april, 18.30 entré 40 kr. (endast kontanter!)
Den nya filmen i Malmöserien (”Bra Ställen i Malmö”, ”Nobellvägen”, ”Mysigt på Möllan” mfl) av Henrik Möller och Videodirekt.
Den livströtte mediepedagogen och avdankade proggaren Göran får i uppdrag av Samförståndsmannen att coacha ett gäng Malmöungdomar upp ur utanförskapet.
Men all kamerautrustning har ”försvunnit” så Göran får nöja sig med att sätta upp politisk teater med de oroliga barnen.
Dock kommer han att märka att de politiska preferenserna har ändrats något i Malmö sen det glödröda 70talet..
”Jag hade ändå tänkt att det hade hänt något med Malmö sedan jag bodde här sist, det var ändå upp emot 15 år sedan. Jag har suttit hemmma och tittat på de här Malmöparodierna och skrattat och så kommer jag hit och så ser det likadant om inte värre ut.”
Roger Wilson P1 Kino
THE KURWS (pol)
Som bonus denna kväll får ni även se det Polska bandet The Kurws som blandar Punkrock i stil med Dead Kennedys med urflippad No Wave som James Chance samt galenheter likt The Ex!
http://kurws.com/
http://kurws.bandcamp.com/


21/4 – 22/4 2012

FRIM/SYD: Serendipity Sessions

Serendipity Sessions 
20 april på Inkonst
21-22 april på Skånes konstförening 
På Skånes konstförening: 
Lördag 21 april:
Magda Mayas & Tony Buck + Anders Lindsjö
kl 19.30
entré: 50 kr
Söndag 22 apri:
Ikue Mori & Lotte Anker
kl 19.30 Kvällen inleds med Herman Müntzing som släpper sin nya skiva, och avslutas med Ad Hoc i bästa FRIM/Syd-anda
entré: 50 kr
Fredag 20 april på Inkonst
Kevin Drumm & Thomas Ankersmit

kl 20.30, Inkonst, entré: 80 kr

Läs mer om helgens akter i FRIM/SYDs nyhetsbrev:


13/4 – 20/4 2012

Konstskolan Munka presenterar Big Bang

VERNISSAGE 13 april kl 18-21

Andraårseleverna på Munka konstskola visar sin slututställning på Skånes konstförening 13- 20 april.

15 elever bjuder in till Big Bang, som är temat för utställningen. Big Bang är både en början på något nytt och ett slut på det gamla. Utställningsarbetet är en viktig del av undervisningen och det är genom helheten och rummet man kommer att uppleva tematiken tydligast.

Utställare:
Hannes Ahremark, Emma Andersson, Johan Berglund,Clara Bro Uerkvitz, Mirza Cizmic, Matthieu Cousin, Maja Franzén, Kajsa Kiuttu, Julia Larsson, Tiina Nilsson, Ronja Pedersen, Matilda Svedberg, Jenny Svensson, Morris Widerberg

PS! KONST MAT OCH MUSIK söndagen den 15 april!!!
Demobanken och GetDaun presenterar brunchkonsert med:
Pimmon [aus] och haUtUllin [fi/no]


2/4 2012

Mörk karneval + GetDaun:::

LISA O PIU, IN GOWAN RING, JENNIE STÅBIS, LAIKE
öppet från 18.00 tills 24.00
första band på scen : 19.30 (KOM I TID!!)
entre : 40 kr
Mat finns till rimlig penning.
Lisa O Piu, In Gowan Ring och Jennie Ståbis har turnerat Europa runt, stannar på tillbakavägen i Malmö och gästas här av Laike.
Alltså en helkväll med folkpsykedeliska band.


23/3 – 25/3 2012

MediaMassage: Unsworn Industries ”Chronophone” – ”Ring dig själv i framtiden”

Unsworn Industries kommer till Skånes konstförening med det interaktiva verket ”Chronophone” mellan den 23e och 25e mars.

Öppning fredagen den 23 mars klockan 17-20 med ”Chronophone-afterwork”. Öl, tapas, snacks och (Chronophone-)snack med Unsworn Industries. 

Chronophone är en telefontjänst där man kan ringa sig själv – i framtiden. På galleriet kommer det att finnas kuponger, ”vouchers”, att köpa med instruktioner till verket. Utställningen på Skånes konstförening är Sverigepremiär. Mer info: www.unsworn.org/chronophone.

Unsworn Industries är en malmöbaserad interaktionsdesign- och innovationsstudio.

Unsworn Industries will exhibit their interactive art piece ”Chronophone” – a new telephone service that allows people to call themselves – one year from now. When you call the Chronophone it automatically picks up and records whatever you say or do. Exactly one year later the Chronophone calls you back and replays the recording. The event at Skånes konstförening will be the swedish premiere. More info: www.unsworn.org/chronophone.

At friday the 23e of March, between 17- 20 their will be a ”Chronophone-afterwork”. Beer, tapas, snacks and (Chronophone-)talk with Unsworn Industries.

Unsworn Industries is an interactiondesign- and innovationstudio based in Malmö, Sweden.


16/3 – 18/3 2012

Välfärdsångest blir konst!

16 mars lanseras Dagens Välfärd, en nätbaserad tidning för och om social ekonomi. Initiativtagare är Jennie Järvå, tidigare chefredaktör för Aluma.
Lanseringen sker i samband med öppningen av en utställning som tar välfärdsångesten på allvar.

Tätt sammanvävt med förändringarna i välfärden är det förändrade språkbruket. Vad innebär den förskjutningen?
Den frågan fick fyra konstnärer (Sara Granér, Ida Börjel, Bonnie Fortune och Khaled Ramadan) och studenter vid masterutbildningen i interaktionsdesign på Malmö högskola. Resultatet presenteras i Dagens Välfärd!

Utanhem.net är Sara Granér & co’s resultat. En webbplattform som tar fasta på att hyresrättens tynande tillvaro tvingar oss att bli konsumenter av bostäder. Om vi kan.

Välfärdsresan är en rullande mötesplats. En Saab från 1982, bedagad skönhet likt vårt välfärdssystem, agerar taxi som du betalar med ett samtal. Khaled Ramadan är konstnären.

Ida Börjel gör avancerad digital poesi av acta, lagen som enligt kritiker kommer att begränsa yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Frihet som handelsvara.

Song of social welfare
, verket som Bonnie Fortunes grupp har skapat. Hur låter välfärden?

Välkommen på vernissag 16 mars 18-22!
Utställningen visas även lördag 17:e och söndag 18:e mars 13-16

Hantera din välfärdsångest.

Arr: Dagens Välfärd, MEDEA och K3/Malmö högskola & Mediaverkstaden i Skåne.


15/2 2012

Serendipity Sessions: Mockunas, Riis, Klaverdal

Improvisation och energi i ett euforiskt möte mellan drone, akustik och elektronik. 

insläpp 19.30 entré 50 kr

Mockunas/Riis
Liudas Mockunas (LIT) – saxofoner, klarinetter.
Jakob Riis (SWE/DK) – laptop, mixer-bords rundgång.
Litauiska saxofonisten Liudas Mockunas och danska laptop musikern Jakob Riis har spelat tillsammans i olika konstellationer sedan början på 00-talet. Samarbetet i duo-formatet har nu återupptagits efter några års uppehåll. Här upplever vi två musiker i en oreserverad hyllning till improvisation och energi som frigörs i ett euforisk möte mellan akustik och elektronik.

Serendipity Ensemble spelar Stefan Klaverdal
Serendipity Ensemble består av musiker med anknytning till konvoj:art och FRIM/SYD.
Denna kväll framför ensemblen stycket Drone Music av den malmöbaserade tonsättaren Stefan Klaverdal.

Stefan Klaverdal är en svensk tonsättare som arbetar mycket med både akustisk och elektronisk musik. Hans musik beskrivs ofta som emotionell, kalejdoskopisk och vacker.

DRONE MUSIC är en av flera stycken av Stefan Klaverdal, komponerade för ospecificerade ensembler. Styckenas öppna karaktär tillåter en oändlig mängd olika konstellationer att spela tillsammans. Drone Music är ett experiment med och utforskning av det minsta möjliga musikaliska elementet; en not.

Kvällen presenteras av konvoj:art och FRIM/SYD i samarbete med C-Y Contemporary.


10/2 2012

JOHN DUNCAN [us] + ANDREAS KURTSSON

GET DAUN och Media Massage presenterar:

After work med tapas och pilsner. Entré 60 kr.
Fredagen den 10 februari kl. 18.00-22.00. Välkomna !

JOHN DUNCAN |us]
John Duncan kommer att framföra ett ljudverk för 4 högtalare, ett uruppförande i Sverige av verket som första gången utfördes på festivalen ”The lowest form of music” i London 2010 och som blev något av festivalens höjdpunkt – beskrevs som ”truly physical throbbing soundbergs”!

John Duncan är en multikonstnär och musiker som haft en stor del i Los Angeles ”Free music society” under slutet av 70-talet. Med sin flytt till Japan 1982 klev en direkt in i den vibrerande scenen kring noisemusiken och har gjort samarbeten med Masami Akita, Hijokaidan och Keiji Haino. På senare år med internationella artister som Mika Vaino, Chris & Cosey samt CM von Hausswolff.

”John Duncan portrays his work as a catalyst, inciting a transmission of energy through which he seeks to compel the audience to actively participate in the process of investigation and self-discovery. His lengthy career of electroacoustic intensity and confrontational performance art events is the result of rigorous investigations into a number of arcane, metaphysical, and at times transgressive themes. Duncan is a rare artist who is totally immersed in existential research.”
 – Jim Haynes, The Wire
http://www.johnduncan.org/

ANDREAS KURTSSON
Malmökonstnären Kurtsson kommer att inleda kvällen med en video och ljud performance:

JAG HAR EN STARK KÄNSLA AV ATT DET ÄR NÅGOT VI JUST NU INTE TÄNKER PÅ
”Ett performance i formen av en fragmentarisk film, framförd live med hjälp av tal, video, ljud och elektronik. Personliga anekdoter granskas, stämningar förstörs, trådar lämnas hängande – trots konstnärens vilja att vara oändligt pedagogisk. Allt rör sig i cirklar, på nya stigar i sina egna spår.”
http://andreaskurtsson.se/ 

Mer info om evenemang på MediaMassage bloggsida.


26/1 2012

CHARLES HAYWARD [uk] + BARBEROS [uk] + JAMES BREWSTER [swe/uk]

Maxad helkväll med GET DAUN

Torsdag 26 januari från kl 20.00
Entré – 60kr

CHARLES HAYWARD [uk] ex THIS HEAT/MASSACRE Med ett trumset, sin sång och förinspelade ljud framför Hayward sin svår-definierbara musik. Trummorna låter frijazz, konstmusik eller med ett Can-igt gung! Sången och bakgrundsljuden är inte till utfyllnad utan är tydliga och melodiösa.

BARBEROS [uk]
 Uppsättningen är två trummor och två synthar och fyra engelsmän klädda i spandex från topp till tå!

JAMES BREWSTER
På scen använder han laptop och samplers för att genomföra intensiva live manipulationer av olika ljudkällor – fältinspelningar, klockor, växter, sång. Nyligen har han blivit känd för sitt ’Electro-akustiskt café’ projekt där han har mickat upp espressomaskiner på olika festivaler runtomkring i Europa.

DJ: DO THE MATH
Tack till Folkuniversitetet


21/1 – 22/1 2012

Röster som flugor runt vårt fina huvud (Oh No You Cow)

Teater mutation tolkar Leif Holmstrands pjäs ”Röster som flugor runt vårt fina huvud”

Ett frossande i relationer, instruktioner, lekar, rivalitet, förakt, romantik, shibari, ganguro, yoko ono, free asian porn xxx, japanska tonåringar, grottbjörnens folk och JOHN LENNON (4ever <3 amazing dude. LOVE YAH!!!!).

Text av Leif Holmstrand, Sara Tuss Efrik, Annika Nyman och Agnes Forstenberg
Iscensättning: teater mutation
Musik: Leif Holmstrand

Fri entré
Insläpp 19.30 pjäsen börjar 20.00 och varar i ca 30 min.

Mer bilder här!