Sweet Seved

Skånes Konstförening välkomnar er till Sweet Seved* – ett forskningsseminarium med stöd från Malmö Stad.

Vi vill med detta seminarium skapa ett inspirationsforum för utbyte av idéer om intervenerande konst. Samtidskonsten blandar sig i verkligheten och många konstnärer utvecklar strategier för att arbeta med sociala projekt.

Vi vill se på konstens möjligheter att vara dialogskapande och på hur lokala initiativ där boende aktivt deltar, här exemplifierat av Seved, kan skapa sociala värden.

Hur främjar man dessa värdeskapande initiativ och hur kan praktiska erfarenheter från bostadsområdet inspirera och inspireras av konstens intervenerande praxis?

Vi hoppas att detta seminarium med kulturaktörer från Seved, Malmö och Öresundsregionen kan hjälpa processen på vägen.

Parallellt med seminariet kommer Anders Smolka att försöka kartlägga Seveds kulturella resurser. Här finns många intressanta initiativ som bidrar till att förbättra miljön i området. Dessutom vill Skånes Konstförening genom Nina Jensen bjuda in de boende i Seved till utställningen Glasmo, som pågår i galleriet under seminariet. Utställningen kommer att visa konst av 13 konstnärer från 11 olika länder, och är således ett exempel på det mångkulturella samhället och den globaliserade verkligheten.

Seminariet äger rum söndagen den 31/8 i Skånes Konstförenings lokaler på Bragegatan 15, andra våningen. Vi bjuder på en lättare vegetarisk lunch. Efter seminariet får ni mycket gärna stanna kvar för en drink och fortsatt diskussion. Då antalet platser är begränsade ber vi er att bekräfta ert deltagande senast fredag 22/8 via följande e-post sweet-seved@skaneskonst.se . Seminariet är gratis och genomförs på engelska.

Schema:
11:00 Öppning och introduktion – Jeanette Land Schou, Anders Smolka och Nina Jensen
11:30 Fotografier från © Seved, föreläsning och bildspel
12:30 Intro till Tapori Tiffani och lunch – Zeenath Hasan
14:00 SOUP och nya projekt – Gitte Juul
15:30 Egna Röster Egna Bilder – Amal Abdihakin från Hidde Iyo Dhaqan
16:30 Intervention som strategi – Mette Kit Jensen
18:00 En lille drink på sluttet

*Namnet “Sweet Seved” kommer från Hidde Iyo Dhaqan’s honungsproduktion med bikupor på taken i Seved.

Skånes Konstförening welcome you to Sweet Seved* – a research seminar supported by Malmö Stad.

We want this seminar to be a inspirational forum for exchange of ideas about intervening art. Contemporary art mixes in to reality and lots of artists develop strategies to work with social projects.

We want to look into the possibilities for art to create dialoges and how local initiatives where recidents take an active part, here exemplified by Seved, can create social values.

How to develop these initiatives and how can the practical experiences of a residential area inspire and be inspired by the art practise?

We hope to help this process through gathering cultural actors from Seved, Malmö and Öresund area for this meeting.

Parallell with the seminar, Anders Smolka will try to map out and connect cultural resourses in Seved. Theres many interesting initiatives that contributes to a better environment. And besides this Skånes Konstförening through Nina Jensen invites the recidents of Seved to the big group show Glasmo, that takes place in the gallery during the seminar. The show exhibits 13 artists from 11 countries and can exemplify the multicultural, globalized reality of today.

The seminar takes place sunday August 31 at Skånes Konstförenings at Bragegatan 15, second floor. We offer you a light vegetarian lunch and after the seminar you are warmly welcome to stay for drinks and further discussion. The number of seats are limited so please confirm your participance at the latest Friday August 22 by e-mail to sweet-seved@skaneskonst.se . The seminar is free and is held in english.

Timetable:
11:00 Opening and introduction by Jeanette Land Schou, Anders Smolka and Nina Jensen.
11:30 Photography from © Seved, lecture and slide show
12:30 Intro to Tapori Tiffani and lunch – Zeenath Hasan
14:00 SOUP and new projects – Gitte Juul
15:30 Egna Röster Egna Bilder – Amal Abdihakin from Hidde Iyo Dhaqan
16:30 Intervention as strategy – Mette Kit Jensen
18:00 Drinks and discussion

*The name “Sweet Seved” is taken from Hidde Iyo Dhaqan’s production of honey from bee hives at Seved roof tops