guccigucciboss

Vernisage kl 12.00 lördag 6/5
Öppet lördag 6/5 kl 12-16.00 – söndag 7/5 kl 13-16.00

Hur klär du dina fötter i det postapokalyptiska vårslasket?
I denna utställningen visar vi postapokalyptiska skor tillverkat under workshops av årskurs 5 på Kungshögsskolan och Blankebäcksskolan och årskurs 7 på Sorgenfriskolan.

Workshopen med skolklasserna leddes av konstnärerna Filippa Pettersson och Nina Jensen i Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab.

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konsförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

Genomförs med stöd från Region Skåne och ABF

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vernisage kl 12.00 Saturday 6/5
Open Saturday 6/5 kl 12-16.00 – Sunday 7/5 kl 13-16.00

What’s on your feet in the post apocalypse spring slush?

In this exhibition we show the post-apocalyptic shoes made during workshops with grade 5 at Kungshögsskolan and Blankebäcksskolan, and year 7 at Sorgenfriskolan.

The workshop with the schools was run by the artists Filippa Pettersson and Nina Jensen in the Post-Apocalyptic Crafts Collection Babels Rehab.

Babels Rehab is a fictional frame crafted by the artist Nina Jensen and used as a basis for the workshop activities. When participants visits Babels Rehab they don’t visit Skånes konstförening but a world after the catastrophe where their own stories ar woven together with all other stories that together form the tale of the post apocalyptic crafts collective Babels Rehab. A mythical collective crafting hope in a broken future.

With support from Region Skåne and ABF.