Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö
Lördag-Söndag 28-29 Oktober, kl 13-16
Gratis inträde, drop-in.

Vad önskar vi oss inför framtidens samhälle, vad är viktigt att bevara från den tid vi lever i nu och vad har vi för idéer för en ny civilisation? Vill du ha fler rävar, bergochdalbanor, maskiner, kollektivhus, enhörningar, kompisar eller nåt helt annat? Till det postapokalyptiska altaret kan du göra skulpturer av dina önskningar för en framtid som är samma, eller en helt annan värld.

Välkommen till en skulpturworkshop ledd av konstnärerna Filippa Pettersson och Nina Jensen.

Material: papier maché

Workshopen som är en del av Bästa Biennalen är öppen för barn, unga och vuxna. Det går bra att jobba tillsammans eller själv och att vara med en eller två dagar om man vill fortsätta sitt bygge.

Ingen entréavgift. Material + fika finns på plats.

Butikslokalerna i centrum ekar tomma, civilisationens bruksföremål och statusobjekt har mist sitt värde. Fundera på vad du behöver och vill ha för grejer i den nya tiden och tillverka dem själv.

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konsförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

Workshopen är en del av Bästa Biennalen! som har sitt huvudkontor på Ystads konstmuseum och äger rum över hela Skåne. Bästa Biennalen! drivs med stöd av Region Skåne och Kulturrådet.

Skånes konstförenings program och utställningar presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.