ObrienWeb
Textverket ”1984, Updated” handlar om farorna med välmenande censur

I pamfletten ”Vad är det tredje ståndet?” från 1789 ifrågasatte Emmanuel Joseph Sieyès den parlamentariska representationen i Frankrike och påpekade att konstitutionen byggde på falsk matematik. Att hävda att adel och prästerskap motsvarade två tredjedelar, då merparten av den franska befolkningen verkligen utgjordes av det tredje ståndet liknade han med att insistera på att 2+2=5. Denna uppenbart felaktiga matematiska slutsats har sedermera används både i litteraturen av exempelvis Fjodor Dostojevskij och Victor Hugo, samt i politisk propaganda, mest anmärkningsvärt i en Sovjetisk propagandakampanj som försökte övertyga befolkningen om att om man bara arbetade lite extra hårt kunde den föreliggande femårsplanen uppfyllas på fyra år.

Kanske mest slående använde sig dock George Orwell av ”2+2=5” i sin skildring av en totalitär framtid i romanen ”1984”. I Orwells dystopi är vad helst staten påstår per automatik sant, även om det strider mot sunt förnuft och själva språket har anpassats för att underlätta likformighet och försvåra formulerandet av negativa tankar eller ifrågasättanden. På utställningen kommer konstnären visa verk som skapats genom manipulation av i förväg existerande material och därigenom ta upp frågor om välmenande censur, förfalskning, upphovsrätt och distorsion.

Conny Blom är en svensk konstnär bosatt växelvis i Bukovje, Slovenien och Landskrona Sverige. Arbetar sedan 2011 på ett konstnärligt forskningsprojekt vid Lunds Universitet. I sitt konstnärskap undersöker han hierarkier och försöker lirka fram alternativa berättelser ur existerande material.

De senaste åren har Conny Blom framförallt varit aktiv utomlands och deltagit i mer än 100 utställningar runt om i världen. Utöver sitt konstnärskap driver han också CAC Bukovje/Landskrona tillsammans med sin fru, konstnären Nina Slejko Blom.

http://connyblom.com/

http://www.cac-bukovje.com/