24/9 – 23/10 2010
Christian Falsnaes ”There and Back”

Äventyret kallar. En vis mästare. Magiska vapen. Okänt land. Vänner och fiender. Segra. Finn skatten. Vinn prinsessan. Återuppstå.

Christian Falsnaes gör upp med hur hjältemyten påverkar vår tolkning av berättelser, maskulin identitet och historia. I sin performance med referenser till datorspel och grekisk mytologi genomför Christian Falsnaes och publiken tillsammans en rad självpåtagna utmaningar.

I There and Back blir scenen en studio, komplett med kulisser och kamerateam för inspelningen av en skruvad TV-show. Publiken leds av Hjältens (Christian Falsnaes) på en resa genom alltmer långsökta scener där de tilldelas olika uppgifter och tillsammans genomför inspelningen. Den färdiga inspelningen visas sedan i utställningen med de kvarlämnade kulisserna.

Falsnaes är född 1980 i Danmark och utbildat på filosofiska fakulteten på Köpenhamns Universitet och på konstakademin i Wien var han utexaminerades 2009. Han har en lång rad utställningar och performance uppträdanden bakom sig båda i Danmark och internationellt. Falsnaes är bosatt i Wien, men är verksam i hela Europa.

Läs intervju i Kopenhagen.dk här!
www.falsnaes.com

Utställningen är genomförd med stöd från Statens Kunstråds Billedkunstudvalg och bm:ukk.
Producent från Skånes konstförening:  Aron Sandberg Falk
Falsnaes2010-000
Falsnaes2010-001 Falsnaes2010-002 Falsnaes2010-003 Falsnaes2010-004 Falsnaes2010-005