Chimaera_Class_Elena_Strempek
Language: English
To sign up, email: chimaeraclass@strempek.de

The lecture and the meditation class are different pedagogical formats which share the desire of the transformation of the subject. Both could be seen as inadequate, proliferating a high performance culture, boosting the participant’s capability to work – intelligently and efficiently. But can we use them to find a way to perform with our own agency? Following an anarchaeological approach, images from the past will perform on us. We will close our eyes, we will hear many tongues. We might lose our heads, and find others to put on. Likewise: forepart lion, rearpart snake, middle she-goat.

Elena Strempek is an artist and art historian, who works across the disciplines through research-based performance. She currently studies ”Critical and Pedagogical Studies” at Malmo Art Academy. ”Chimaera Class” is her graduation project.
http://www.khm.lu.se/article/critical-and-pedagogical-studies-exam-projects-2017 

Friday 17/3/2017, 20:00

Saturday 18/3/2017, 20:00

Sunday 19/3/2017, 20:00

Please note that each performance is limited to 15 participants. Sign up with sending an email to: chimaeraclass@strempek.de.

Image: On Mount Chimaera, above the woods, you fell. (In the back: Attic red-figure askos, c. 420 BC. Paris, Louvre G 446)

Skånes konstförenings public program and exhibitions are presented with support from Region Skåne, Malmö Stad, Swedish Arts Council and ABF.

____________________________________________________________________________________________________

Föreläsningen och meditationsklassen är två vitt skilda ”pedagogiska” format, men som båda delar önskan om att omvandla subjektet. Båda kan ses som otillräckliga, som delar av en högprestationskultur, som i värsta fall vill öka deltagarens förmåga att arbeta effektivt. Men kan vi använda föreläsningen och meditationen för att hitta ett sätt att handla utifrån våra egna förutsättningar? Vi använder oss av ett anarkoarkeologist tillvägagångssätt som får bilder från förflutna att komma till oss. Vi kommer att blunda, vi kommer att höra många röster. Vi kan förlora våra huvuden, och hitta nya som tar dess plats. Och vidare: lejonets framdel, en tveeggad orm, mitten av en honget.

Elena Strempek är en konstnär och konsthistoriker. Hon studerar för närvarande vid Masterprogrammet i Kritiska och pedagogiska studier Vid Konsthögskolan i Malmö. ”Chimaera Class” är hennes examensarbete.
http://www.khm.lu.se/article/critical-and-pedagogical-studies-exam-projects-2017

Fredag 17/3/2017, 20:00

Lördag 18/3/2017, 20:00

Söndag 19/3/2017, 20:00

Observera att varje föreställning är begränsad till 15 deltagare. Registrera dig genom att skicka ett mail till: chimaeraclass@strempek.de.

Skånes konstförenings program och utställningar presenteras med stöd från Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet and ABF.