byggdag

Lördag 29.april kl 13.00-16.00

Kom på workshop med Babels Rehab och arkitekten Winnie Westerlund. Prova på att fläta konstruktioner med organiska material som pilgrenar. Följ med ut på exkursion och plantera ut kojorna i staden där de får slå rot och leva vidare.

Samling kl 13.00.
Fika finns på plats. Workshopen är gratis och för alla åldrar.

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konsförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

Genomförs med stöd från Region Skåne och ABF

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Saturday April 29th at 13.00-16.00


Join our construction workshop in Babels Rehab and the architect Winnie Westerlund. We experiment with building with willow and other organic material and set out to plant our huts in the city! Starting 1 PM.

1-4 PM Open for all ages, free of charge, fika available.

Babels Rehab is a fictional frame crafted by the artist Nina Jensen and used as a basis for the workshop activities. When participants visits Babels Rehab they don’t visit Skånes konstförening but a world after the catastrophe where their own stories ar woven together with all other stories that together form the tale of the post apocalyptic crafts collective Babels Rehab. A mythical collective crafting hope in a broken future.

With support from Region Skåne and ABF