Better safe and sorry
– Konstnärssamtal med Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi
Moderna Museet Malmö
22 november, kl 16.00

Better safe and sorry är ett nytt verk och konstnärlig samarbete av Malmöbaserade konstnären Bahareh Mirhadi och konstnären Arash Mirhadi baserad i Teheran. Verket konstruerades och genomfördes som en del av utställningen Weekly Mass på Skånes konstförening. De två syskonen blev gemensamt utvalda att till årets residency hos UNICORN – Artists in Solidarity i år. Konstverket som de hade planerat arbeta med tog upp frågor runt samarbete, familjeminnen, kontroll och de skillnader som distansen tar fram. När Arash Mirhadis visumansökan, och senare överklagande avvisades, blev distansen en metod som tvingades på dem. Dessutom blev kraften och kontrollen från institutionerna utgångspunkten för deras installation och performanceverk.

Kontroll och institutionaliserad misstro förstör relationer och om och om igen upprätthåller maktens pyramid. Schengen / EU använder profilering som ett verktyg för att hindra rörlighet och tillgänglighet när dessa saker efterfrågas av invånare i länder som anses vara ”en risk” enligt rådande migrationslagstiftning.

Vad är viktigare, frihet eller säkerhet? är en av nyckelfrågorna som tas upp av konstnärerna i det gäckande rummet i deras installation. Det är även en av de nyckelfrågor som ramar in deras samtal på Moderna Museet Malmö. Samtalet modereras av curatorerna för Weekly Mass, Simona Dumitriu och Tawanda Appiah, som kommer att adressera Bahareh och Arash senaste arbete i deras individuella såväl som gemensamma praktiker.


Bahareh Mirhadi
född 20 april, 1985, Shiraz, Iran. För närvarande bor hon i Malmö, Sverige. Sin kandidatexamen i måleri tog hon i Iran och fortsatte sedan sin utbildning på konsthögskolan i Umeå där hon tog sin master i fri konst år 2012. I Iran arbetade hon med figurativt måleri och teckning, som inspirerades av händelser i hennes eget liv. Sedan flytten till Sverige har hennes målningar berört mer av den kontext hon befinner sig i och det samhälle hon lever i här. Numera arbetar hon främst med video och performance där hon utforskar ämnen som migration, mänskliga aktioner och reaktioner, tålamod och tolerans samt olika sätt som människor styrs/kontrolleras – och sätt de kontrollerar sig själva – i samhället.

Arash Mirhadi född 6 februari, 1980 i Shiraz, Iran. Han tog sin kandidatexamen i hantverk från Isfahan University of Art år 2004. Under 2008 flyttade han till Teheran och tog sin master i måleri från Fakulteten för konst och arkitektur på Islamic Azad University i centrala Teheran. Idag arbetar han främst med måleri och grafisk design, men är också verksam inom fotografi, illustration och tryck.

Det andra samtalet om Better safe and sorry kommer att äga rum i Göteborg, på Konstepidemin, den 28 november 2018, kl. 17.00.

Konsten att mötas
Info PDF
Skånes konstförening är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.
”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.
     

Tack till Unicorn Artists in Solidarity, Sveriges Konstföreningar.

Konstnärssamtalet är organiserad av Skånes konstförening och Moderna Museet Malmö som en del av “Konsten att mötas” och är värd av Moderna Museet.

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.