ARTOTEKET-LÅNA

Artoteket är öppet 2016-02-12 – 2016-05-29  och under följande tidsperioder:

Under utställningen Mens et Manus 6/5 – 29/5 håller Artoteket öppet i caféet.

Artoteket var också öppet under utställningarna 5/2 – 28/2, ”Sensing something slimy under the shoes”, 11/3- 3/4, ”The Sluggish flow of a fluid”, och 20/4 – 22/4, ”Konstskolan Munka”.

Alla lån är gratis och kan göras i upp till två veckor
Här finns mer information om konstverken

Artoteket är som ett bibliotek, men för konst. Här på Skånes konstförening kommer du att kunna låna 10 olika konstverk av 11 konstnärer: Lily Benson, Johan Ekenberg, Ingrid Furre, Ulrika Gomm, Mazja Hillestrøm, Joanna Malinowska, Santiago Mostyn, Olof Nimar, Åsa Norberg & Jenny Sundén och John Willgren. Flera av konstverken är små, som videor på dvd, medan andra är något större, som ett duschdraperi (med stång) och ett antal målningar. Två nya verk ingår i Artoteket RUT på Skånes konstförening: Joanna Malinowskas videoverk, In Practice, som har valts ut av Sunshine Socialist Cinema (Kalle Brolin och Kristina Müntzing); och verket Kusiner av Olof Nimar och Ingrid Furre.

Artoteket startades 2014 av konstnären Hans Carlsson i samarbete med Konstfrämjandet, som fortfarande finansierar projektet. Artoteket RUT är den andra upplagan av projektet. Frågor om hemmet och kroppens poetik och politik löper den här gången som en röd tråd genom konstkollektionen.

Om konsten i Artoteket RUT

Artoteket RUT är ett försök att närma sig frågor, skiljelinjer, och förskjutningar kring det privata och det offentliga, hemmet och den politiska makten, människan och hennes omvärld. Den historiska bakgrunden till konsten i Artoteket kan sägas vara det biopolitiska skifte som går att skönja mellan den artotekverksamhet som Konstfrämjandet etablerade på 70-talet, Artotek 73, då i ett försök att nå människors hem med kvalitativ konst, och införandet av RUT-avdraget 2007. Såväl 70-talets artotek som RUT-avdraget var försök från det offentligas sida att tränga in i det privatas sfär, om än utifrån helt olika ideologiska utgångspunkter. Statens auktoritära stämma, som lade sig i hur ett hem ska inredas; och som hade åsikter om vilken konst vi skulle titta på, har sedan 70-talet bytts ut mot konsumtionens löften om individuellt ansvar och frihet, och tilltron till vår förmåga välja hur vi vill leva våra liv. Frågan är på vems villkor detta liv levs: marknadens eller den fria människans? Mer information om urval och bakgrund till Artotekets tematiska fokus finner du här.
_____________


Artoteket is open 2016-02-12 – 2016-04-22, 2016-05-06 2016-05-29

All loans are free and you can borrow a art piece in two weeks
Here you find more information about the artworks

Opening: 12/2 from 6pm. 6.30pm the Artotek will be inaugurated by a guided disaster meditation led by Johan Ekenberg: ”In this meditation we meditate with an image in mind. This is an ancient meditation technique that is used to deepen the meditative experience…”

Artoteket is like a library, but for art. Here at Skånes konstförening you will be able to borrow 11 different artworks by 10 artists: (Lily Benson, Johan Ekenberg, Ingrid Furre, Ulrika Gomm, Mazja Hillestrøm, Joanna Malinowska, Santiago Mostyn, Olof Nimar, Åsa Norberg & Jenny Sundén och John Willgren).  Artoteket was started 2014 by the artist Hans Carlsson in close collaboration with Konstfrämjandet (The People’s Movement for Art Promotion) and Tensta konsthall. Artoteket RUT is the second edition of the project, framed by poetic and political questions on the body and the domestic sphere.

The art in Artoteket RUT

The curatorial framing of Artoteket RUT is an attempt to approach questions and dislocations related to the notion of the public and the private, the home and political power and the human and her lived environment. Artotekets historical background is the biopolitical turn, visible in the turn away from the political ambitions of the establishment of Artotek 73 (financed by the swedish art organization Konstfrämjandet in the 1970’s) and the tax deduction for domestic services introduced to swedish tax payers by the swedish governement in the early 2000s.